De arbeidstijdenwet: dit houdt het in

De arbeidstijdenwet (ook wel bekend als ATW) is een wet, vastgelegd door de overheid, die ervoor zorgt dat de werknemer bepaalde rechten heeft als het aankomt op hoeveelheid werkuren, overwerk, pauzetijden en andere rustmomenten en verlof.

Voor diverse situaties zijn er verschillende regels vastgelegd waar de werknemer op kan terugvallen en de werkgever zich aan dient te houden. Deze wet geldt voor een ieder die ouder is dan 18 jaar en een vorm van arbeid verricht: of dit nu een stage is, of een fulltime functie.

De reden dat hier vastgelegde regels voor zijn, is omdat er zo voor iedere werkende een juiste balans is tussen werk en privé. Denk hierbij aan zorg voor anderen, gezin, maar ook de zorg voor de eigen mentale én lichamelijke gezondheid. Afhankelijk van het type beroep, kan dit namelijk als vanzelfsprekend een impact hebben op de gezondheid van de werkende. Zaken als voldoende rust, verlofsaldo en duur van diensten zijn hierin belangrijke aspecten.

Op de website van de Rijksoverheid wordt dieper ingegaan op verschillende situaties en wat dat betekent voor werkgevers én werknemers. Enkele zaken zullen we hier behandelen, en met name hoe er in de tool van Werktijden.nl gebruik van gemaakt kan worden:

Werktijden en pauzes

In de tool van Werktijden.nl kan een personeelsplanning gemaakt worden op maand-, week-, of dagniveau. Pauzes worden hierin automatisch berekend; hier hoeven werkgevers dus zelf niet meer over na te denken! Deze berekeningen worden bepaald op basis van de door de arbeidstijdenwet vastgelegde regels. Uiteraard is het aan de werkgever zelf om eventueel te spreken over langere of meerdere rustmomenten. Korter of minder is volgens de wet in ieder geval geen optie. Deze mogelijkheid is dan ook niet in onze plannings app beschikbaar.

Meer informatie over de planning app?

Meer informatie over hoe een strategische personeelsplanning er in de tool uitziet? Op deze pagina vertellen we er meer over!

Overwerk en overuren

Overwerk en overuren zijn niet door de werkgever te verplichten. Weigering is hierin dus mogelijk. Wel is er uiteraard in gesprekken tussen werkgever en werknemer te bepalen in hoeverre er overwerk plaats mag vinden en in hoeverre beide partijen hier akkoord mee zijn. Hier zijn in de ATW in principe geen concrete regels in opgenomen. Wel is er een maximum aantal uren dat een werknemer in een week mag werken. Dit is in de arbeidstijdenwet terug te lezen.

Bij urenregistratie is, wanneer er sprake is van een afgekaderd contract, direct zichtbaar in de tool van Werktijden.nl of er overuren gemaakt zijn. In het geval van een nul-urencontract is dat natuurlijk wat lastiger. Echter wordt dan in de meeste gevallen een gemiddelde werkweek aangehouden als basis. Het is mogelijk om hier in onze plannings app een notitie van te maken, zodat altijd terug te halen is – voor beide partijen! – wat er is afgesproken. Hiermee worden nare geschillen en miscommunicaties zoveel mogelijk voorkomen.

Verlofregistratie

Er zijn verschillende soorten verlof waar een werknemer recht op heeft. In de meeste gevallen wordt het standaard verlof aangehouden, maar sommige werkgevers kiezen ervoor om daar 5-10 verlofdagen bij op te tellen. Het vastgestelde verlofsaldo kan in de plannings app van Werktijden.nl worden meegenomen. Wordt er verlof opgenomen, dan is het meest recente verlofsaldo zichtbaar. Tevens wordt er rekening gehouden met bijzonder verlof voor bijvoorbeeld familie aangelegenheden alsmede ziekteverlof. Dit staat los van het reguliere verlofsaldo, maar is wel zichtbaar zodat er altijd een export uitgedraaid kan worden als er bijvoorbeeld een gesprek met de werknemer dient plaats te vinden over verlof gedrag.

In de tool kan de werkgever eenvoudig overzichten opvragen, en worden de verschillende verlofsoorten met kleuren aangegeven. Bovendien is goedkeuren via de tool ook mogelijk. Meer weten over hoe verlofregistratie en administratie bij Werktijden.nl werkt? Op deze pagina vertellen we meer over verlofregistratie.

Tijd- en urenregistratie

Het is, om de naleving van de arbeidstijdenwet te kunnen handhaven én kunnen controleren door de arbeidsinspectie wanneer wenselijk, belangrijk dat de werkgever de gewerkte uren juist registreert in het systeem. Zo kunnen er nooit misverstanden ontstaan, en staan zowel de werkgever als werknemer stevig in de schoenen. In de Werktijden.nl app is het mogelijk om dit snel en eenvoudig te doen. Mocht het wenselijk zijn, dan is het zelfs een optie om werknemers zélf hun gewerkte uren te laten registreren. Ook is een prikklok een optie; hier is een aanvullend systeem voor te installeren. Meer daarover lichten we op deze pagina toe.

Liever direct een vrijblijvend kijkje nemen in onze planning tool?

Dat kan altijd! Het is mogelijk om de plannings app van Werktijden.nl gratis en vrijblijvend twee weken uit te proberen.

Kijk rustig of de verlofregistratie werkt en vraag vooral ons team naar alle mogelijkheden.

Probeer Gratis