Is het verplicht en toegestaan om over te werken?

Overuren zijn de uren die worden gemaakt wanneer iemand buiten de afgesproken arbeidsuren werkt. De bepaling of iets overwerk is wordt gebaseerd op het aantal uren dat is vastgelegd in het arbeidscontract. Is het aantal werkuren schriftelijk vastgelegd op 40 uur in de week? Dan is het aantal overuren makkelijk te bepalen; Dit zijn namelijk de uren die buiten deze 40 uur worden gewerkt. Bij een nul-urencontract kan het lastig zijn om te bepalen wanneer gewerkte uren vallen onder overuren en wanneer niet. Meer weten? Lees dan snel verder; We vertellen graag meer over overwerk!

Overwerk arbeidstijdenwet

Zijn overuren verplicht? Nee, in de meeste gevallen kan een werkgever dit niet verplichten. Een werknemer kan dus overwerk weigeren.

In de wet wordt het woord overwerken niet genoemd. Er zijn dus geen specifieke regels die gelden voor het maken van overuren. Daarentegen zijn er wel duidelijke regels opgesteld met betrekking tot het aantal uren dat een werknemer maximaal mag werken in een week.

Zo mag een werknemer maximaal 12 uur werken per dienst, met een maximum van 60 werkuren in de week. Maken werknemers structureel overuren, dan gelden er andere regels. In een aansluitende periode van vier weken mag een werknemer maximaal 55 uur werken in een week. Is er sprake van een aansluitende periode van 16 weken waarin wordt overgewerkt? Dan mag een werkgever werknemers maximaal belasten met 48 werkuren in de week.

Overuren uitbetalen

Een fabel die regelmatig wordt verspreid is dat een werkgever verplicht is om zijn werknemers extra te betalen voor de uren die worden overgewerkt. Een werknemer wordt door de wet al beschermd voor het maken van te veel overuren. Daardoor zijn er wettelijk geen extra regels opgesteld voor het verhogen van het uurloon voor gewerkte overuren.

Een extra vergoeding voor overuren is dus niet wettelijk vastgesteld, maar het kan wel in een contract worden opgenomen. In een contract worden namelijk afspraken gemaakt over het salaris en de uitbetaling van overuren. Bij vele functies hoort overwerken bij de werkzaamheden, waardoor er wordt afgesproken om voor overuren geen extra vergoeding uit te betalen.

Urenregistratie

Zoals eerder benoemd kan het bij 40-uurcontracten eenvoudiger zijn om in te zien wanneer een werknemer overuren werkt, dan wanneer een werknemer met een nul-urencontract dit doet.

Bij een nul-urencontract wordt een fulltime werkweek als basis genomen bij het berekenen van de overuren. Werkt een werknemer minder dan 40 uur? Dan wordt het standaard loon uitbetaald. Werkt een persoon met een nul-urencontract bijvoorbeeld 45 uur in een week? Dan krijgt de werknemer 40 uur uitbetaald op basis van het basisloon en 5 uur uitbetaald op basis van een verhoogd salaris. De verhoging wordt meestal uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het standaardloon. Dit percentage verschilt per functie en branche.

Harde cijfers kunnen we niet geven, want hierin zit te veel verschil per arbeidsovereenkomst, functie of branche waarin iemand werkzaam is. Wel weten we dat het voor de werkgever belangrijk is om de urenregistratie op orde te hebben, zodat onverwachte kosten worden beperkt. Werktijden.nl helpt graag met structuur brengen in de urenregistratie. Daarnaast is onze tool eenvoudig en overzichtelijk waardoor er een duidelijk beeld kan worden geschept over welke werknemers overuren werken en welke niet. In het onderstaande filmpje leggen we graag uit hoe onze tool werkt.

Naast het registreren van uren kan onze tool ook helpen om andere werkzaamheden te vereenvoudigen. Zo beschikt de tool over functies zoals het maken van een personeelsplanning, het registreren van verlofuren en de mogelijkheid tot het werken met een prikklok.

Benieuwd naar hoe wij kunnen helpen met het vereenvoudigen van administratie? Neem dan gerust contact met ons op! We helpen graag.

Probeer nu 14 dagen gratis en geheel vrijblijvend onze tool uit.

Liever direct een kijkje nemen in onze tool? 

We laten graag zien dat het monitoren van uren niet moeilijk hoeft te zijn.

Neem de tijd om alle functies in onze tool te ontdekken.

Probeer Gratis