Urenregistratie

Online urenregistratie van begin tot eind via je mobiel, tablet of computer.

Gemakkelijk de urenregistratie bijhouden

Het bijhouden van gewerkte uren is meestal een tijdrovende klus. Iedere maand de werktijden registreren en controleren voor iedere medewerker kan erg veel tijd kosten. Met de urenregistratie op de app van Werktijden.nl kunnen medewerkers zelf hun gewerkte uren bijhouden. Het systeem voor urenregistratie is een aanvulling op de personeelsplanning en verlofregistratie. Met Werktijden.nl ben je minder tijd kwijt aan zo’n werktijdenregistratie, waardoor je die tijd aan andere zaken kunt besteden.

Actieve signalering

Wijken de uren van de ingeplande werktijden af of vergeet een medewerker in- of uit te klokkken? Dit is direct in het urenoverzicht inzichtelijk en mocht je dit wensen dan kun je hiervan ook op de hoogte worden gebracht.

Pauzes berekenen
Pauzes

Medewerkers kunnen zelf hun pauzes registreren. Wanneer zij bijvoorbeeld een half uur lunchpauze nemen wordt dit automatisch in mindering gebracht op de gewerkte uren. Zo worden alleen de uren geregistreerd waarop de medewerker daadwerkelijk aan het werk was.

Beschikbaarheid
Uren exporteren

De uren kunnen direct vanuit de urenregistratie worden geëxporteerd naar een Excel bestand of een salarispakket. Er is daardoor geen extra handeling nodig om de betreffende medewerkers uit te betalen op basis van de gewerkte uren.

Grip op de gewerkte uren

De medewerkers kunnen eenvoudig via de app of een prikklok in- en uitklokken. Zo wordt bijgehouden welke uren de medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt. Wanneer de medewerker eerder naar huis is gegaan, of juist heeft overgewerkt, wordt het overwerk in de urenregistratie aangepast. Wanneer de gewerkte uren afwijken van de ingeplande uren kan de manager hier een melding van krijgen.

Overal inzichtelijk

Met de urenregistratie is het mogelijk om de gewerkte uren duidelijk in kaart te brengen. Met behulp van de mobiele app is het mogelijk om overal inzicht te hebben in de urenregistratie.

Afdelingen
Meerdere locaties

Wanneer een medewerker op een andere locatie aan het werk is kunnen zijn uren op deze locatie doorbelast worden. Zo blijft het overzichtelijk hoeveel uren er op iedere locatie zijn ingezet.

Prikklok voor tijdregistratie

Om medewerkers eenvoudig te laten klokken kan gebruik gemaakt worden van een prikklok van Datafox. De tijdregistratie terminal van Duitse makelij is het moderne alternatief voor de ouderwetse prikklok. De medewerker kan met behulp van een magnetische badge in- en uitklokken.

De gewerkte uren worden in de urenregistratie app opgenomen. Wanneer de medewerker vergeet in- of uit te klokken kan de manager hier een melding van krijgen.

Meer over de prikklok
Start Nu

Eerst zien, dan geloven?

Maak 14 dagen gratis gebruik van alle functionaliteiten van de urenregistratie van Werktijden.nl.

Probeer Gratis