Verlofregistratie

Online de verlofdagen van personeel bijhouden? Met Werktijden.nl houd je de verlofregistratie overzichtelijk.

De digitale verlofkaart

De verlofregistratie van Werktijden.nl geeft je als manager inzicht in alle opgenomen verlof en overwerk. Specifieke verlofsoorten binnen jouw organisatie kunnen hier in meegenomen worden, zodat een persoonlijke verlofkaart wordt gevormd. Wanneer de verlofuren van medewerkers zijn goedgekeurd worden ze opgenomen in de verlofkaart. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de verlofregistratie. De uren registreren in excel is niet meer nodig en personeelsplanning kun je eenvoudig inzien.

Verlofsoorten

Verschillende soorten verlof kunnen volgens eigen wensen worden aangemaakt en voor een nog beter overzicht worden voorzien van een eigen kleur.

Werktijden ruilen
Verlofsaldo

In de verlofregistratie app is het voor de medewerker in een opslag duidelijk hoeveel uren hij of zij nog op kan nemen.

Onderling overleg

Na het indienden van de verlofaanvraag kunnen de manager en de medewerker nog de laatste voorkeuren met elkaar afstemmen.

Verlofregistratie is voor veel managers een tijdrovende klus

Wanneer medewerkers hun verlofaanvragen persoonlijk, maar ook via mail, telefoon of een berichtje doorgeven verlies je al snel het overzicht. Werktijden.nl helpt met het inzichtelijk maken van de verlofdagen van het personeel. Met een eigen login kunnen medewerkers hun vakantie of een dagje vrij eenvoudig doorgeven. Als manager verzamel je zo alle verlofaanvragen bij elkaar, waarna je deze kunt goedkeuren.

Inzicht in verlofregistratie

Met verlofregistratie van Werktijden.nl zijn de administratieve en financiële aspecten van het verlof direct inzichtelijk. Wanneer een medewerker minder gaat werken, ziek wordt of een bepaalde leeftijd bereikt veranderen de rechten op verlof. Met Werktijden.nl hoef je hier niet zelf over na te denken, dit wordt namelijk automatisch aangepast. Werktijden.nl houdt het overzicht in  jouw verlofregistratie, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere zaken.

Probeer Gratis

Goedkeuring verlofaanvraag

Met Werktijden.nl kun je de verlofaanvragen eenvoudig goedkeuren. Er zijn echter ook situaties waarbij het verlof niet door kan gaan. Wanneer al een groot deel van het team heeft vrij gevraagd of de medewerker is te laat met zijn aanvraag kan de manager de aanvraag ook afkeuren. De medewerker krijgt hier melding van in zijn of haar eigen dashboard. Het is ook mogelijk om onderling berichten te sturen, om de medewerker bijvoorbeeld van toelichting op de afkeuring te voorzien.

Start Nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Wil je zelf ontdekken hoe de verlofregistratie binnen jouw organisatie eenvoudiger gemaakt kan worden?

Probeer Gratis