Overuren uitbetalen: zo werkt het in 2024

Single post featured image

Als werknemer kan het voorkomen dat je in bepaalde situaties overuren maakt. Overuren zijn de uren die je werkt bovenop je reguliere werkuren, bijvoorbeeld in drukke tijden of tijdens een projectdeadline. Vaak worden overuren uitbetaald door je werkgever of je krijgt er vrije tijd voor terug. In dit artikel bespreken we hoe het uitbetalen van overuren in 2024 werkt en waar je als werknemer én werkgever rekening mee moet houden.

Wat zijn overuren precies?

Overuren zijn uren die werknemers bovenop hun reguliere uren werken. Het wordt ook wel overwerken genoemd. Meestal worden deze uren gemaakt, omdat er meer werk is dan in de reguliere uren kan worden afgerond. Bijvoorbeeld bij uitval van een zieke werknemer, tijdelijke projecten of andere situaties waarbij er extra werkzaamheden zijn.

Geld of tijd-voor-tijd

In sommige gevallen draaien werknemers vrijwillig overuren, bijvoorbeeld om wat extra geld te verdienen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om overuren uit te betalen of werknemers de mogelijkheid te geven om deze uren op te nemen als ‘tijd-voor-tijd’. Het is belangrijk om als werkgever de regels omtrent overwerk goed te kennen en na te leven om problemen te voorkomen.

Hoe veel uren mag je overwerken?

Normaal gesproken werken werknemers in een fulltime arbeidsovereenkomst acht uur per dag. Het kan echter voorkomen dat er meer werk is dan dat er in deze acht uur gedaan kan worden. In dat geval is er sprake van overwerk, maar hierbij geldt wel een maximumaantal uren. Volgens de Arbeidstijdenwet zijn de volgende regels van toepassing:

– Per dag mag een werknemer maximaal 12 uur werken.
– Per week mag een werknemer maximaal 60 uur werken.
– Over een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken.
– Over een periode van vier aaneengesloten weken mag een werknemer gemiddeld niet meer dan 55 uur per week werken.

Er bestaan uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld voor seizoenwerkers of brandweermannen. Ook bij onverwachte situaties zoals een werkongeval of andere problemen kan er een uitzondering gemaakt worden.

infographic-overwerken

Regels over overuren per bedrijf verschillend

Hoe jouw bedrijf of organisatie omgaat met overwerk verschilt waarschijnlijk sterk in verhouding met andere bedrijven. Sommige bedrijven verplichten werknemers om een paar uren per week extra te werken (ja, dat mag), terwijl andere bedrijven juist streng zijn om hun werknemers niét over te laten werken. Als werknemer is het belangrijk om zelf in de gaten te houden dat je niet te veel werkt en de werkprivébalans in orde is.

Cao of arbeidsovereenkomst

Werkgevers doen er goed aan om regels omtrent overwerk duidelijk vast te leggen in de cao of arbeidsovereenkomst. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om medewerkers zo weinig mogelijk te laten overwerken, omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat overwerk niet alleen de gezondheid van de medewerkers aantast, maar ook hun efficiëntie en werkkwaliteit.

Overuren

Overuren uitbetalen en belasting. Hoe zit dat?

Veel mensen zijn bang dat je over overuren meer belasting moet betalen. Dit is niet waar, omdat overuren in dezelfde belastingschijf vallen als je normale salaris. Met andere woorden: er gelden geen aparte belastingregels voor overwerken.

Normaal belast

Technisch gezien zit het verschil in de kortingen die je ontvangt op het normale jaarsalaris, zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting, waardoor je minder belasting betaalt. Hierdoor lijkt het alsof de uitbetaalde overuren zwaarder worden belast, terwijl ze in feite aan het eind van de streep normaal worden belast.

(Over)uren worden altijd belast tussen de 37,10% en 49,50%, afhankelijk van je belastbare inkomen. Je belastbare inkomen berekenen kan via een tool van de belastingdienst.

Invloed op toeslagen

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat overuren invloed kunnen hebben op toeslagen die je ontvangt, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag. Als je overuren uitbetaald krijgt, kan dit leiden tot een hoger inkomen waardoor je mogelijk minder toeslag ontvangt. Het is daarom verstandig om bij het uitbetalen van overuren goed te kijken naar de gevolgen voor je toeslagen.

Overuren uitbetalen berekenen

Als je recht hebt op uitbetaling van overuren, is het belangrijk om te weten hoeveel overuren je precies hebt opgebouwd.

Overuren bijhouden

Het berekenen van overuren kan soms ingewikkeld zijn, zeker als er sprake is van variabele werktijden of wisselende roosters. Om het aantal overuren te berekenen, moet je kijken naar de uren die je bovenop je normale werkweek hebt gewerkt. Met behulp van de urenregistratie van Werktijden én een prikklok houd je dat precies bij.

uren-per-werknemer-bijhouden

Toeslagen op overuren

Wanneer je als werknemer overuren draait, heb je vaak recht op toeslagen. Een toeslag is een extra bedrag bovenop het reguliere uurloon. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer en de cao.

In Nederland is er vaak sprake van een overurentoeslag, een weekendtoeslag of een feestdagtoeslag. Een overurentoeslag is een toeslag die wordt uitbetaald voor de extra gewerkte uren bovenop het aantal uren dat in het arbeidscontract is afgesproken. Deze toeslag kan variëren van 25% tot 100% van het reguliere uurloon, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de juiste toeslagen worden berekend en uitbetaald. Als er sprake is van geschillen over de uitbetaling van toeslagen op overuren, kan een werknemer terecht bij een vakbond of bij de rechter.

Overuren uitbetalen of tijd voor tijd

Als er gekozen wordt voor tijd voor tijd in plaats van uitbetaling van overuren, is het belangrijk om te weten dat er regels zijn verbonden aan het opnemen van deze vrije tijd. Zo moet de opgenomen vrije tijd binnen zes maanden na het opbouwen van de uren worden opgenomen. Als dit niet gebeurt, kan de werkgever ervoor kiezen om de uren alsnog uit te betalen.

Bovendien moet de werkgever akkoord gaan met de opname van de vrije tijd. Het is daarom verstandig om dit van tevoren goed af te stemmen met de werkgever. Als er sprake is van seizoensgebonden werk of drukte op de werkvloer, kan het voorkomen dat de werkgever niet akkoord gaat met het opnemen van de vrije uren op het gewenste moment.

Niet alle werknemers recht op tijd voor tijd

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle werknemers recht hebben op tijd voor tijd. In sommige gevallen, zoals bij uitzendkrachten of oproepkrachten, is het niet toegestaan om tijd voor tijd op te bouwen en moeten overuren altijd worden uitbetaald.

Ten slotte is het handig om te weten dat er verschillende manieren zijn om de opgebouwde uren bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld via een Excel timesheet of via een tijdregistratiesysteem. Werknemers kunnen deze uren vaak zelf bijhouden en indienen bij de werkgever. Via de mobiele app van Werktijden kun je eenvoudig verlof en vrije uren aanvragen.

Overuren uitbetalen bij ontslag

Wanneer een werknemer wordt ontslagen, is de werkgever verplicht om alle openstaande salarisposten uit te betalen, inclusief eventuele overuren. Dit betekent dat als een werknemer onbetaalde overuren heeft gemaakt vóór het ontslag, de werkgever deze uren moet uitbetalen als onderdeel van de eindafrekening. Het bedrag dat moet worden uitbetaald, wordt berekend op basis van het overeengekomen uurloon en eventuele toepasselijke toeslagen. Werkgevers zijn echter niet verplicht om overuren uit te betalen als er geen sprake is geweest van overuren voorafgaand aan het ontslag.

Wanneer worden overuren uitbetaald?

De uitbetaling van overuren hangt af van de schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en werknemer, zoals een cao, bedrijfsreglement of contract. Het kan zijn dat er afspraken zijn gemaakt over de vergoeding per uur, een toeslag op het standaard uurloon en het maximum aantal overuren. Als er geen concrete afspraken zijn, is er ruimte voor onderhandelingen tussen de werkgever en werknemer.

Verrekend met maandloon

De uitbetaling van overuren kan op verschillende momenten gebeuren, maar meestal wordt het met het maandloon verrekend. Om er zeker van te zijn de overuren worden uitbetaald, is het zaak om zelf je uren goed bij te houden.

Kijk uit met overuren

Af en toe overuren draaien is niet zo erg en kan voor extra waardering en inkomsten zorgen. Wees alleeen wel scherp op de hoeveelheid overuren. Dit geldt voor zowel werknemers als werkgever. De impact van langdurig overwerken is namelijk niet mals. Het kan zorgen voor:

– meer stress
– burn-outs
– verstoring werk-privébalans
– slaapproblemen
– verminderde productiviteit
– verminderde kwaliteit van werk
– hoofdpijn en spierpijn
– meer ziekteverzuim

Met andere woorden: houd goed bij hoeveel jij of je personeel overwerkt en ga tijdig over tot actie om problemen te voorkomen. De tool van Werktijden.nl helpt hier bij.

Conclusie

Als werknemer heb je recht op een vergoeding voor overuren. Het is belangrijk om goed bij te houden hoeveel overuren je hebt opgebouwd en hoe je deze wil laten uitbetalen. Er kan gekozen worden voor uitbetaling van overuren of tijd voor tijd. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de belastinggevolgen en de mogelijke invloed op toeslagen. Bij ontslag heb je recht op een vergoeding voor niet-opgenomen overuren en vakantiedagen. Het is echter wel belangrijk om te overwegen of het laten uitbetalen van overuren bij ontslag de beste optie is.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis