Tijd-voor-tijd: wat je moet weten over tvt-uren

Single post featured image

Tijd is het meest kostbare goed dat mensen bezitten. Je brengt een groot deel van je tijd door op werk, hebt hobby’s, een familie en ook nog financiële verplichtingen. Om al deze dingen te kunnen combineren bestaat het concept ‘tijd-voor-tijd’. In deze blog gaan we dieper in op wat tijd-voor-tijd inhoudt, waarom het een handig concept is en hoe je het gebruikt.

Wat is tijd-voor-tijd?

Kortgezegd zijn tijd-voor-tijd uren hetzelfde als compensatie uren. Als je overuren werkt, dan mag je deze op een later moment opnemen als verlof. Dit betekent dat iemand vakantie opneemt zonder dat dit van de vakantie-uren afgaat. Dit is erg handig als je bijvoorbeeld een dagje op de kinderen moet letten. Geen vakantiedag, maar toch fijn als je vrij bent.

Hoe werkt tijd voor tijd?

Bij het opbouwen van tijd-voor-tijd kijk je naar het totaal aantal wekelijkse contracturen van een overeenkomst. Als voorbeeld nemen we iemand met 40 contracturen. Als iemand meer dan 40 uur werkt in een week dan staan er overuren. Deze kan je vervolgens inzetten als tijd-voor-tijd

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over het afhandelen van overuren. Het is namelijk ook mogelijk om overuren uit te betalen. In dat geval krijg je extra geld in plaats van extra verlof. Hier staat in de wet niks over geschreven en dit is dus een afspraak tussen de werkgever en werknemer. Vraag bij je leidinggevende daarom na hoe ze overuren afhandelen.

In de wet staat wel beschreven dat, als er een tijd-voor-tijd regeling is, het loon niet onder het minimumloon mag komen. Een voorbeeld illustreert dit goed.

Bas werkt regelmatig 50 uur. Hij heeft een 40-uurs contract voor het minimumloon van €11,51 per uur en krijgt wekelijks betaald. Dit komt uit op een wekelijks loon van €460,40. Echter, omdat hij 50 uur werkt deel je het loon door 50 uur.

€460,40 / 50 = €9,21.

Dit is onder he minimumloon en in dit geval mag je de overuren niet inzetten als tijd-voor-tijd. De werkgever van Bas moet in dit geval dus de overuren uitbetalen.

Het zou anders zijn als Bas werkt voor €15,00 per uur. In dat geval krijgt hij wekelijks €600,- uitgekeerd. Als we dit omrekenen naar een uurloon krijgen we: 600 / 50 = €12,00. Omdat Bas in dit geval alle uren voor minimaal het minimumloon heeft gewerkt mag hij de uren omzetten naar tijd-voor-tijd.

Tijd-voor-tijd uren vervallen

Tijd-voor-tijd uren hebben een bepaalde gebruiksdatum, na een bepaalde periode vervallen de opgebouwde uren. Tijd-voor-tijd uren opgebouwd in een bepaald jaar, vervallen op 1 juli het jaar daarop.

Voorbeeld:

Bas bouwt 50 vakantie-uren op in 2023. Deze moet hij uiterlijk opnemen voor 1 juli 2024, anders vervallen de uren. Als de uren vervallen is de werkgever verplicht de overuren alsnog uit te betalen. Bas heeft de uren immers gewoon gewerkt.

Tijd-voor-tijd uren verplicht opnemen

Zoals je net las is het verplicht om de tijd-voor-tijd uren voor een bepaalde datum op te nemen. Echter, dit is geen harde verplichting. Wanneer een werknemer de tijd-voor-tijd uren niet opneemt worden deze gewoon uitbetaald.

De overuren moet een werkgever dus altijd compenseren. Zij het in geld, zij het in tijd. Dit is anders in vergelijking met vakantie-uren. Als een medewerker vakantie-uren niet opneemt en ze komen te vervallen, dan krijgt diegene de uren niet uitbetaalt.

Tijd-voor-tijd uren uitbetalen belasting

Als je tijd-voor-tijd uren uitbetaalt, dan betaal je hier, net als bij je normale salaris, belasting over. Afhankelijk van de hoogte van je salaris verschilt het belastingtarief dat je betaalt. Voor een salaris tot €73.031 geldt een tarief van 36,93%, voor salarissen vanaf €73.032 geldt een tarief van 49,50%. Dit tarief geldt dus ook voor de tijd-voor-tijd uren die je uitbetaalt.

Tijd-voor-tijd uren uitbetalen einde dienstverband

Als een medewerker nog tijd-voor-tijd uren heeft staan bij het einde van zijn/haar dienstverband, dan betaalt de werkgever deze uren uit bij het laatste verloningsmoment. Anders dan verlofuren, vervallen tijd-voor-tijd uren niet. Het zijn immers gewerkte uren waarbij een werknemer recht heeft op beloning/compensatie.

Hoe werkt tijd voor tijd binnen Werktijden?

Binnen Werktijden maak je als manager eenvoudig gebruik van een tijd-voor-tijd regeling. Hieronder lees je hoe je dit in Werktijden verwerkt:

✅ Om tijd-voor-tijd op te bouwen moet iemand een vast aantal contracturen hebben. Anders kan je namelijk geen overuren maken. Iemand met een nul-urencontract krijgt immers iedere periode het aantal uren uitbetaalt. In de basis maak je dus eerst een overeenkomst aan binnen Werktijden voor je gebruik kan maken van de tijd-voor-tijd regeling.

✅ In het plus- en minuren overzicht vind je hoeveel uur iemand maandelijks moet werken volgens de overeenkomst. Hier vind je tevens hoeveel uur iemand daadwerkelijk heeft gewerkt in een bepaalde maand.

✅ Het systeem berekent automatisch wat het verschil is tussen de uren in de overeenkomst en de daadwerkelijk gewerkte uren. Als dit een positief verschil is heb je 3 opties:
– De plusuren laten staan
– De plusuren uitbetalen
– De plusuren omzetten naar tijd-voor-tijd

✅ Als je kiest voor de onderste optie krijgt de desbetreffende medewerker in de verlofkaart het tijd-voor-tijd saldo te zien. Vervolgens dient de medewerkers, net als met normaal verlof, een aanvraag in waarna een manager die beoordeelt.

Wanneer bouw je tijd-voor-tijd op?

Tijd-voor-tijd bouw je om verschillende redenen op. Er zijn namelijk meerdere redenen dat je overuren maakt. Een aantal voorbeelden:

✅ Je hebt binnen je organisatie kortstondig extra werk waardoor je personeel extra werkt om het af te krijgen. Op deze manier zijn tijd-voor-tijd uren waarschijnlijk geen terugkerend fenomeen.

✅ In veel branches heerst op het moment een personeelstekort. Als je voor lange tijd niemand voor een functie vindt dan is het fijn als je personeel overuren draait om het tekort op te vangen. Zo blijft de organisatie toch doordraaien. Wanneer er weer genoeg personeel is kunnen de betreffende medewerkers de tijd-voor-tijd opnemen.

✅ Extra verlof. Sommige werknemers werken expres boven contract zodat ze extra verlof opbouwen. Zo komt het regelmatig voor dat iemand met een contract van 23 uur, standaard 24 uur werkt. Zo bouwt diegene iedere week 1 uur tijd-voor-tijd op. Aan het einde van het jaar heeft diegene 52 extra verlofuren gespaard. Voor bijvoorbeeld mensen met kinderen kan dit een fijne uitkomst zijn. Zo hebben ze mogelijkheid om flexibel te zijn als de situatie daar om vraagt.

Waarom is tijd-voor-tijd van belang?

De tijd-voor-tijd regeling biedt meerdere voordelen in vergelijking met het uitbetalen van overuren. Zo draagt tijd-voor-tijd positief bij aan de volgende zaken:

✅ Wanneer er een overmatige focus ligt op werk dan leidt dit tot stress, burn-out klachten en gezondheidsproblemen. Door gebruik te maken van een tijd-voor-tijd regeling biedt je medewerkers de kans om te ontspannen, rust te pakken en hun fysieke + mentale gezondheid te verbeteren.

✅ De mogelijkheid tot extra verlof zorgt uiteindelijk voor meer werkplezier. Werknemers ervaren een mate van vrijheid en geeft ze tijd om ook te focussen op zaken naast werk. Uiteindelijk komt dit ten goede van de werkmotivatie.

✅ Sociale relaties. Tijd-voor-tijd stelt medewerkers in staat om meer tijd door te brengen met familie en vrienden. Iedereen heeft gezonde sociale relaties en extra verlof stelt hen in staat hier tijd aan te besteden. Dit is vooral waardevol als je medewerkers overuren hebben gewerkt, op dat moment hebben ze immers minder tijd te besteden aan deze relaties.

✅ Persoonlijke groei. Als laatste kan een medewerker zich doorontwikkelen in de extra vrije tijd, op werk of persoonlijk gebied. Door de tijd-voor-tijd kan iemand tijd besteden aan nieuwe hobby’s, vaardigheden of andere zaken. Uiteindelijk zorgt dit voor ontwikkelde medewerkers.

✅ Langdurig vrij. In sommige sectoren stikt het van het werk. Zoveel dat medewerkers wekelijks 20 overuren opbouwen. Je kan er in dit geval ook voor kiezen om (in overleg met je werkgever) deze uren voor langere tijd op te sparen. Als je genoeg uren hebt opgespaard kan je voor langere tijd vrij nemen van werk om bijvoorbeeld op reis te gaan. Echter, dit moet natuurlijk wel in goed overleg tussen werkgever en werknemer. Het is niet altijd mogelijk om langdurig vrij te nemen.

In een wereld waar het levenstempo hoog light is het essentieel om tijd-voor-tijd te gebruiken om af en toe rust te pakken. Een gezonde balans tussen privé en werk zorgt ervoor dat jij niet uitgeblust op de bank zit. Hiernaast is een gezonde balans voordelig voor zowel werkgever als werknemer. Als werkgever heb je niks aan iemand die overwerkt thuis zit.

Overuren uitbetalen of tijd-voor-tijd

Op de vraag of je beter tijd-voor-tijd kan opnemen, of dat je de overuren laat uitbetalen, is geen eenduidig antwoord. Voor sommigen is het fijn om een extra financiële compensatie te krijgen terwijl het voor een ander fijn is om extra verlof op te nemen.

Zit je dicht tegen de decembermaand aan? Dit is vaak een dure maand waarin het fijn kan zijn om meer geld tot je beschikking te hebben.

Wil je graag een extra keer op vakantie dit jaar? Dan is het handig om de overuren om te zetten naar tijd-voor-tijd.

Tijd-voor-tijd beroepsgoederenvervoer

In een cao staat beschreven of er in jouw branche een tijd-voor-tijd regeling is. Deze lijken allemaal veel op elkaar maar er is één regeling die we in het bijzonder behandelen. De tijd-voor-tijd regeling in het beroepsgoederenvervoer.

In de cao van beroepsgoederenvervoer is er namelijk, in het beginsel, de verplichting dat een deel van de overuren wordt omgezet in tijd-voor-tijd. Dit is om chauffeurs te behoeden voor het vele overwerk dat in de sector op de loer ligt. Er is immers zo’n groot tekort aan chauffeurs dat zo ongeveer alle chauffeurs overwerken.

Hoe werkt de tijd-voor-tijd regeling in het beroepsgoederen vervoer?

In de cao staat dat chauffeurs per 4 weken een maximum van 230 uur uitbetaald mogen krijgen. Alle uren hierboven, worden gecompenseerd als tijd-voor-tijd. Vervolgens moet de chauffeur deze uren op kunnen nemen binnen 12 weken na de periode waarin de chauffeur de uren opbouwt.

De chauffeur mag de uren opnemen in overleg met de werkgever, maar een werkgever mag ook dagen uitkiezen waarop een chauffeur de uren opneemt.

TVT is niet verplicht

Werkgever en werknemer zijn overigens niet compleet verplicht gebruik te maken van de regeling. Als ze samen overeenkomen dat ze geen gebruik maken van tijd-voor-tijd dan dient de werkgever de overuren uit te betalen tegen een tarief van 130%. Belangrijk hierin is echter dat ze dit samen overeenkomen.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis