Min-max contract. Wat is het en wat kun je ermee?

Single post featured image

Wat doe je als je iemand een semi-variabel aantal contracturen wilt aanbieden? Daarvoor bestaat het min-max contract. Met het min-max contract zorg jij dat je inspeelt op verandering van werkdruk binnen je organisatie. Maar hoe werkt het min-max contract precies? En welke regels zitten eraan vast? We leggen het uit!

Wat is een min-max contract?

Een min-max contract, ook bekend als een variabel uren contract, biedt de unieke balans tussen een vast aantal minimumuren (de garantie-uren) en een flexibel aantal maximum uren dat een medewerker kan werken. Hiermee speel je in op veranderende omstandigheden, terwijl een werknemer altijd een bepaalde zekerheid heeft.

Binnen de overeenkomst, zijn de werkgever en werknemer een aantal dingen naar elkaar verplicht. De werkgever is verplicht om altijd het minimaal aantal uren uit te betalen (en als de werknemer meer werkt betaalt de werkgever die uiteraard ook). Hiernaast is een werknemer verplicht te werken tot het maximum aantal uur dat in de overeenkomst staat als de werkgever hem/haar oproept.

Oproeptermijn min-max contract

De oproep termijn binnen een min-max contract is 4 werkdagen. Een werknemer is niet verplicht de dienst te werken als hij/zij minder dan 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen. Ook bij het aanpassen van een dienst, bijvoorbeeld een kortere werktijd, geldt de oproeptermijn van 4 dagen. Krijgt de werknemer te horen dat het aantal werkuren minder wordt, korter dan 4 dagen van tevoren? Dan heeft de werknemer alsnog recht op het oorspronkelijke aantal uren.

Minimaal 3 uur

Als je een medewerker oproept, dan ben je deze verplicht minimaal 3 uur uit te betalen. Ook als iemand slechts 1 of 2 uur werkt, hier zijn echter wel voorwaarden voor:

– Er is sprake van een contract van minder dan 15 uur per week waarbij geen afspraken zijn over de werktijden.

– Er is sprake van een oproep overeenkomst (dit staat altijd op je loonstrook als dit het geval is).

Min-max contract & ziekte

Ook bij een min-max contract heeft een medewerker recht op doorbetaling van het loon bij ziekte. Als werkgever betaal je minimaal 70% uit van de garantie-uren. Dus stel, iemand werkt tussen de 10 en 20 uur per week, dan betaal je als werkgever minimaal 7 uur per week uit bij ziekte.

Mocht in dit geval het loon lager uitvallen dan het minimumloon, dan vul je dit als werkgever aan tot het minimumloon.

Vakantiedagen

Ook werknemers met een min-max contract hebben recht op vakantiedagen. Zij hebben recht op minimaal 4x het aantal gewerkte uren per jaar. Maar hoe weet je nou hoeveel iemand werkt in een jaar? Pas aan het eind van het jaar weet je precies hoeveel iemand heeft gewerkt, de contracturen bij een min-max contract zijn immers variabel.

De meeste werkgevers kiezen ervoor om per gewerkt uur een bepaald percentage aan vakantie-uren te geven. Op die manier bouw je altijd evenredig veel vakantie-uren op in vergelijking met het aantal gewerkte uren.

Als werkgever kan je ook uitgaan van het minimaal aantal uren dat iemand werkt. Als iemand tussen de 10 en 20 uur per week werkt, dan geef je iemand minimaal 40 vakantie-uren voor een bepaald jaar. Vervolgens kijk je na een bepaalde periode hoeveel iemand extra heeft gewerkt. Aan de hand van deze cijfers ken je achteraf nog een bepaald aantal vakantie-uren toe.

Structureel overwerken

Als werkgever is het belangrijk om het totaal aantal gewerkte uren van een medewerker in de gaten te houden. Als iemand structureel overwerkt dan heeft diegene recht op een contactverhoging. In dit geval kan je werkgever eisen om het contract op te hogen. Hierbij ga je uit van het gemiddeld aantal wekelijkse uren van de afgelopen 3 maanden. Wil je dit niet? Let dan goed op!

Contractbeëindiging bij min-max contract

Natuurlijk ga je er van uit dat iemand werkt tot wanneer het contract afloopt. Het kan echter voorkomen dat je vroegtijdig het contract beëindigt. In dat geval is het reguliere ontslagrecht van toepassing, zoals je dat ook bij andere contracten doet. Zorg in ieder geval voor duidelijke communicatie bij het opzeggen van een min-max contract.

CAO

In sommige CAO’s staan speciale afspraken omtrent min-max contracten. Bijvoorbeeld dat het maximaal aantal uur niet meer dan het dubbele mag zijn van de garantie-uren. Bij het opstellen van een min-max overeenkomst is het daarom van belang hier van op de hoogte te zijn.

Voordelen min-max contract

Een min-max contract heeft meerdere voordelen. In welke gevallen kies je voor dit soort contract? Hieronder zetten we een aantal voordelen van een min-max contract op een rij:

– Flexibele uren. Met de flexibele werkuren stel je jezelf in staat te reageren op een veranderende werkdruk. Heb je een drukkere periode? Dan zet je meer uren in. Heb je een rustige periode? Dan zet je minder uren in.

– Omdat je beter inspeelt op veranderende situaties ga je efficiënter te werk. Hierdoor bespaar je kosten.

– Financiële zekerheid. Met een min-max contract bied je werknemers een basis van zekerheid. Ze zijn immers verzekerd van een bepaald salaris. Zonder dat ze gelijk 40 uur werken, krijgen ze wel altijd een bepaald bedrag uitbetaald.

Nadelen min-max contract

Naast deze voordelen zijn er natuurlijk ook een aantal redenen waarom je niet voor een min-max contract zou kiezen. Een aantal mogelijke nadelen aan een min-max contract zijn de volgende:

– Een min-max contract is over het algemeen minder populair bij medewerkers. Veel mensen die werken gaan op zoek naar een vast contract, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Bij een min-max contract weten werknemers niet altijd precies waar ze aan toe zijn. Het is immers mogelijk dat ze tot 4 dagen van tevoren worden opgeroepen.

– Sommige werkgevers misbruiken het min-max contract om werknemers variabel op te roepen, zonder een minimaal aantal uren te geven. Op deze manier kan het voorkomen dat een werknemer niet meer genoeg uren maakt om genoeg geld te verdienen.

Conclusie

In deze blog las je dat een min-max contract de oplossing is voor een semi-variabele oproepovereenkomst. Het stelt werknemers in staat te anticiperen op veranderende situaties die meer/minder mensen vereisen. Ziekte en ontslag zijn geregeld op dezelfde manier als een regulier arbeidscontract. Verlofuren bouwen medewerkers vaak op als een percentage van het gewerkt aantal uren. Bij structureel overwerk heeft een medewerker recht op een hoger aantal contracturen.

Ook een min-max contract verwerk je in Werktijden.nl. Benieuwd hoe je dit doet? We leggen het graag uit in een demo van Werktijden.nl. Bel ons op 0880 550 550 en plan een demo.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis