Loonheffingskorting: wel of niet toepassen? 2024

Single post featured image

Als je in loondienst werkt heb je vast weleens van de term “loonheffingskorting” gehoord. Maar wat is het precies en wanneer moet je het wel of niet toepassen? In deze blog leggen we je alles uit over loonheffingskorting en de verschillende situaties waarin het van toepassing kan zijn.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting op de te betalen belasting die worden ingehouden op je loon of uitkering. Door deze korting betaal je minder belasting en houd je netto meer over van je salaris. Er zijn verschillende soorten loonheffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen zijn bedoeld om werken te stimuleren en de koopkracht van burgers te verhogen.

Loonheffingskorting ja of nee?

Wanneer je bij een nieuwe werkgever begint met werken krijg je een loonheffingsformulier met de keuze of je wel of niet loonheffing wil toepassen. Als je maar één werkgever hebt, is het verstandig om loonheffingskorting toe te passen.

Dit betekent dat er maandelijks minder belasting en premies volksverzekeringen worden ingehouden op je salaris, waardoor je meer nettoloon ontvangt. Als je geen loonheffingskorting toepast, betaal je maandelijks meer belasting en premies volksverzekeringen, maar krijg je aan het einde van het jaar mogelijk geld terug van de Belastingdienst.

loonheffingskorting-wel-toepassen

Loonheffingskorting bij 2 banen

Als je twee of meer banen hebt, is het van belang om goed na te gaan of je wel of geen loonheffingskorting moet toepassen. Als je bijvoorbeeld bij beide werkgevers loonheffingskorting toepast, loop je het risico dat je aan het einde van het jaar te weinig belasting hebt betaald. Dit kan resulteren in een flinke naheffing van de Belastingdienst.

Het is daarom verstandig om bij één werkgever wel loonheffingskorting toe te passen en bij de andere werkgever niet.

Loonheffingskorting formulier

Als je loonheffingskorting wilt toepassen of juist stopzetten, moet je hiervoor een formulier invullen en opsturen naar je werkgever. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Belastingdienst of op de website van de werkgever. Op het formulier geef je aan of je wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. Als je meerdere werkgevers hebt, moet je dit ook op het formulier aangeven.

loonheffingskorting-formulier

Loonheffingskorting en pensioen

Als je met pensioen gaat, kun je ook loonheffingskorting toepassen. Het bedrag dat je ontvangt uit je pensioen wordt dan maandelijks verhoogd. Let wel op dat als je naast je pensioen nog ander inkomen hebt, je hiermee rekening moet houden bij het toepassen van loonheffingskkorting.

Als je bijvoorbeeld nog werkt naast je pensioen, is het verstandig om geen loonheffingskorting toe te passen op je pensioenuitkering. Op deze manier voorkom je dat je te weinig belasting betaalt en later een naheffing krijgt van de Belastingdienst.

Verrekeningspercentage loonheffingskorting

Het verrekeningspercentage loonheffingskorting is het percentage waarmee de loonheffingskorting wordt verrekend bij het inhouden van belasting en premies volksverzekeringen. Dit percentage kan per jaar verschillen en wordt vastgesteld door de Belastingdienst.

Het verrekeningspercentage kan ook verschillen per werkgever. Als je bijvoorbeeld bij meerdere werkgevers werkt, kan het verrekeningspercentage bij de ene werkgever hoger zijn dan bij de andere werkgever. In 2024 kan de negatieve verrekeningspercentage loonheffingskorting oplopen tot 29,86%.

Wat zijn de gevolgen van verkeerd gebruik van loonheffingskorting?

Als je te veel loonheffingskorting hebt toegepast, kan het zijn dat je achteraf nog extra belasting moet betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je meerdere werkgevers hebt en bij beide werkgevers loonheffingskorting hebt aangevraagd. In dat geval kan het zijn dat er te veel loonheffingskorting is toegepast en dat je hierdoor een naheffing krijgt van de Belastingdienst. Ook als je te weinig loonheffingskorting hebt toegepast, kan dit gevolgen hebben.

In dat geval krijg je namelijk minder nettoloon uitbetaald dan waar je recht op hebt. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over het wel of niet toepassen van loonheffingskorting en om dit goed bij te houden als je meerdere werkgevers hebt.

Veelgestelde vragen over loonheffingskorting

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over loonheffingskorting:

❓Moet ik elk jaar opnieuw loonheffingskorting aanvragen? Nee, als je niets verandert aan je persoonlijke situatie en werkomstandigheden, hoef je geen actie te ondernemen. Je loonheffingskorting blijft dan gewoon van kracht.

❓Kan ik loonheffingskorting toepassen bij een uitkering? Ja, dat kan in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als je een WW-uitkering ontvangt of een uitkering van de WIA, WAO of de Ziektewet. Het kan echter ook zijn dat er geen loonheffingskorting wordt toegepast, bijvoorbeeld bij een bijstandsuitkering.

❓Kan ik loonheffingskorting toepassen op vakantiegeld? Ja, dat kan. Als je loonheffingskorting hebt toegepast op je salaris, dan wordt dit ook toegepast op je vakantiegeld.

❓Kan ik loonheffingskorting toepassen als ik in het buitenland woon? Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Als je in Nederland belastingplichtig bent, dan kun je loonheffingskorting toepassen. Als je niet in Nederland belastingplichtig bent, dan kun je geen loonheffingskorting toepassen.

Tips voor het gebruik van loonheffingskorting

Hieronder vind je een aantal tips voor het gebruik van loonheffingskorting:

✔️Controleer regelmatig of je loonheffingskorting nog van toepassing is op je persoonlijke situatie. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie of werkomstandigheden, kan het zijn dat je loonheffingskorting moet aanpassen.

✔️Als je meerdere werkgevers hebt, houd dan goed bij of je niet te veel loonheffingskorting toepast. Als je bij beide werkgevers loonheffingskorting toepast, kan dit leiden tot een naheffing van de Belastingdienst.

✔️Als je geen of minder loonheffingskorting wilt toepassen, omdat je bijvoorbeeld verwacht dat je aan het einde van het jaar moet bijbetalen, dan kun je er ook voor kiezen om maandelijks een hoger bedrag aan belasting te laten inhouden. Dit kun je aangeven bij je werkgever of uitkeringsinstantie.

✔️Als je pensioen ontvangt naast ander inkomen, houd dan rekening met de mogelijkheid om geen loonheffingskorting toe te passen op je pensioenuitkering. Op deze manier voorkom je dat je later een naheffing krijgt van de Belastingdienst.

✔️Raadpleeg bij twijfel altijd een belastingadviseur. Zij kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuzes omtrent loonheffingskorting en belastingaangifte.

Samenvatting

Loonheffingskorting zorgt ervoor dat je maandelijks meer nettoloon ontvangt. Of je wel of geen loonheffingskorting moet toepassen, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je maar één werkgever hebt, is het verstandig om wel loonheffingskorting toe te passen. Als je meerdere werkgevers hebt, moet je goed opletten dat je niet te veel loonheffingskorting toepast.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis