Het plus- en minuren overzicht in Werktijden

In het plus- en minurenoverzicht staat het totaal aantal uren dat iemand teveel of te weinig heeft gewerkt. Je vindt het via de persoonlijke pagina. In deze blog gaan we in op dit overzicht. Wat staat er precies? En hoe berekent Werktijden bepaalde zaken? We leggen het uit.

Overeenkomst

Allereerst is belangrijk dat het plus- en minuren overzicht bestaat op basis van een overeenkomst. Zonder een overeenkomst is er geen plus- en minuren overzicht. In de overeenkomst staat namelijk hoeveel uur een medewerker standaard werkt en dit is de basis van de balans.

Wat zie je in het overzicht?

In het overzicht vind je, van links naar rechts, de volgende zaken:

Week/maand

In de meest linker kolom staat om welke periode het gaat. Afhankelijk van de weergave staat hier een bepaalde maand of een weeknummer. Rechts bovenin het scherm pas je eenvoudig aan welke weergave je ziet.

Contract

De tweede kolom weergeeft het aantal contracturen. In de overeenkomst staat hoeveel een werknemer wekelijkst moet werken. In de weekweergave zie je daarom hetzelfde aantal uur als in de overeenkomst. In de maandweergave zie je het aantal uur dat iemand maandelijks moet werken. Dit verschilt per maand. Waarom? Dat lees je hieronder.

Zoals je in het overzicht ziet staat er voor augustus een hoger aantal contracturen dan voor september. Terwijl het wekelijks aantal contracturen niet is veranderd. Dit heeft te maken met meerdere zaken. Ten eerste is niet iedere maand even lang; augustus heeft 31 dagen en september 30. Dat betekent dat er meer dagen zijn waarop je moet/kan werken.

Als tweede speelt de eerste dag van de maand een rol. Begint een maand op een maandag? Dan begin je met een volle werkweek. Is de eerste dag van de maand op een zaterdag? Dan begin je gelijk met twee dagen waarop je waarschijnlijk niet werkt. Dan blijven er ook minder dagen over waarop je niet kan werken.

Ingepland

Hier zie je het totaal aantal uur dat je die maand in het rooster staat ingepland.

Gewerkt

Deze optie zie je enkel bij gebruik van de urenmodule. Onder gewerkt zie je in dat geval het totaal aantal goedgekeurde uren van die maand. Belangrijk om te weten; pas nadat de maand voorbij is gebruikt het systeem de gewerkte uren voor de balans. Op het moment dat de maand nog loopt, dan gebruikt het systeem de ingeplande uren van het rooster.

Verlof

Dit weergeeft het totaal aantal verlofuren van de betreffende maand/week.

Verzuim

In het geval van ziekte weergeeft het systeem hier het aantal uren dat een medewerker ziek was tijdens werktijd.

Verschil

Het systeem telt automatisch de ingeplande of gewerkte uren op bij de verlofuren. Vervolgens berekent het systeem wat het verschil is met de contracturen. Heb je 10 uur meer gewerkt dan je contract? Dan staat er hier +10.

Balans

De balans weergeeft het daadwerkelijke aantal plus- of minuren. Als je extra uren hebt gewerkt gaat je balans omhoog en vice versa. Vanaf de balans kan je drie dingen doen met de uren:

1. De uren laten staan

2. De plusuren omzetten naar tijd-voor-tijd. In dit geval geef je medewerkers de mogelijkheid om wat extra vakantie op te nemen.

3. Uitbetalen: doormiddel van een correctie heb je de mogelijkheid om uren van de balans af te halen. Vervolgens kan je deze uren uitbetalen aan de werkgever. Vervolgens zie je deze correctie ook terug in het plus- en min uren overzicht.

Conclusie

Nu weet je wat je in het plus- en minuren overzicht vindt. Maak je nog geen gebruik van Werktijden? Ervaar dan 2 weken gratis het gemak van Werktijden en het plus- en minuren overzicht.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis