De verlofmodule: hoe werkt het?

Single post featured image

Iedereen bouwt verlof op. Verschillende medewerkers hebben verschillende saldo’s en een groot aantal verlofaanvragen zorgt voor onoverzichtelijkheid. Binnen Werktijden registreer je eenvoudig verlof. In deze blog lees je de verschillende functionaliteiten van de verlofmodule en ontdek je nieuwe functies!

Vanuit Werktijden adviseren we om alles omtrent uren in Werktijden te registreren. Soms houden bedrijven het verlof anders bij, bijvoorbeeld in het salarissysteem. Zo verlies je het overzicht en ontstaan er fouten met het verlofsaldo, feestdagen of het uitbetalen van uren. Daarvoor heeft Werktijden de verlofmodule. Alles omtrent uren en verlof makkelijk en correct geregeld.

Wettelijke en bovenwettelijke verlofuren opbouwen

Voor je verlof kan opnemen, moet je verlof opbouwen! De overheid heeft bepaald dat iedereen minimaal recht heeft op vier weken verlof. De wettelijke verlofuren. Op basis van een contract van 40 uur krijgt een medewerker dus 160 uur verlof. Deze uren mag je maximaal zes maanden meenemen in het volgende jaar. Verlofuren van 2024 vervallen dus op 01-07-2025.

Alle extra uren, bovenop de vier weken wettelijk verlof, zijn bovenwettelijke verlofuren. Deze uren vervallen na vijf jaar. Een medewerker met een contract van 40 uur, met 200 verlofuren, heeft dus 40 bovenwettelijke verlofuren.

De verlofmodule registreert automatisch het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren. Bij nieuwe verlofaanvragen gebruikt het systeem eerst de wettelijke verlofuren. In de module zie je tevens gemakkelijk het saldo van wettelijke en bovenwettelijke verlofuren.

Als onderneming ben je verplicht het onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren. Na de termijnen vervallen namelijk de verlofuren. In Werktijden vervallen ook automatisch de verlofuren na de wettelijke termijnen. Zo voldoe je als onderneming direct aan de juiste wetgeving.

Verschillende soorten

Binnen de verlofmodule dienen medewerkers een verzoek in. Vervolgens keurt een manager dit goed en ziet de medewerker het akkoord.

Als manager stel je eenvoudig per verlofsoort in of het verlof meetelt in het rooster (oftewel, de uren tellen als gewerkt), en of het verlof in mindering wordt gebracht van het verlofsaldo. Vakantie kost verlofdagen, maar een feestdag dan weer niet. Allemaal aan te passen binnen de instellingen.

verlofmodule 1

Verlofaanvragen

Als manager heb je alle verlofaanvragen bij elkaar. Van het hele bedrijf óf per afdeling. Openstaande, goedgekeurde, afgekeurde en geannuleerde aanvragen staan gesorteerd. Zo weet je gelijk wie er met verlof is en staat je afdeling nooit onderbezet.

verlofmodule2

Verlofsaldo’s

Hoeveel verlof heeft iedereen beschikbaar? Belangrijke informatie. Het is onwenselijk dat iedereen december vrij vraagt omdat hun verlofsaldo hoog is. Daarom biedt Werktijden een duidelijk overzicht van het verlofsaldo voor de medewerkers van een afdeling. Uitgesplitst tussen wettelijk en bovenwettelijk. Zo loop jij als manager op de feiten vooruit en weet je precies hoeveel verlof de mensen van jouw afdeling/bedrijf nog op moeten nemen.

verlofmodule3

Compensaties

Binnen Werktijden compenseer je eenvoudig medewerkers. Een voorbeeld hiervan is plusuren overzetten naar verlof, of minuren kwijtschelden. Deze compensaties staan in de verlofmodule overzichtelijk bij elkaar. Dit overzicht exporteer je eenvoudig voor benodigde rapportages.

Dashboardcijfers

De verlofmodule zit vol dashboardcijfers. Hiermee stuur jij cijfermatig en objectief op je planning en personeelsbudgetten. Zojuist las je al dat je compensaties makkelijk exporteert. Hiernaast exporteer je verlofuren uitgesplitst per verlofsoort en periode eenvoudig voor een compleet overzicht.

Verlofkaart

De verlofkaart is het verlengde van de verlofmodule. Het is onderdeel van de persoonlijke pagina en geeft diepgaand inzicht over de verlofsituatie van een medewerker.

Via de verlofkaart zien medewerkers het aantal uur dat opgebouwd, opgenomen en beschikbaar is. Met een onderscheid tussen wettelijke verlofuren en bovenwettelijke verlofuren. Zo weten ze precies waar ze aan toe zijn.

verlofmodule 4

Probeer het nu

Werktijden maakt verlof een overzichtelijk geheel. Ervaar nu het gemak van de verlofmodule 14 dagen, gratis en zonder verplichtingen.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis