Werken met Lean: de principes op een rijtje (+praktijkvoorbeeld)

Single post featured image

Ben je ook op zoek naar manieren om je werkprocessen te verbeteren? Dan ben je niet alleen. Steeds meer bedrijven en professionals omarmen de principes van Lean om verspillingen te verminderen en de productiviteit te verhogen. Maar wat is het en hoe begin je nu eigenlijk met werken met Lean?

Wat is Lean?

Laten we eerst eens kijken naar wat Lean eigenlijk inhoudt. Lean – of de lean methodiek – is een managementfilosofie die gericht is op het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van waarde voor de klant. Het is ontstaan in Japan, met automerk Toyota als een van de pioniers op dit gebied.

Bij Lean draait het om het continu verbeteren van werkprocessen, het betrekken van medewerkers en het leveren van producten of diensten die voldoen aan de wensen van de klant, zonder verspilling van tijd, geld of middelen.

De 5 principes van Lean

Om Lean succesvol toe te passen, is het belangrijk om de vijf principes van Lean te begrijpen en toe te passen:

✅wat is de waarde voor de klant?
✅wat zorgt voor de waarde? En wat voor verspilling?
✅analyseer de ‘stroom’ van waarde
✅versnel de waardestroom
✅stuur op de vraag, zodat je verspilling tegengaat.

Daarnaast is het volgens deze filosofie belangrijk om continu verbetering na te streven. Het doel hoeft geen perfectie te zijn, zolang er maar na wordt gedacht over verbeterint.

lean-principes
bron: theleanway

Lean werken: hoe doe je dat?

Nu je bekend bent met de principes van Lean, is het tijd om ze toe te passen in jouw werk. Hier zijn een paar praktische tips om je op weg te helpen:

Identificeer de waardestroom

Analyseer jouw werkprocessen om te begrijpen welke stappen waarde toevoegen voor de klant en welke stappen als verspilling kunnen worden beschouwd. Focus op het stoppen van verspillingen en het verbteren van de waardestroom.

Maak werk visueel

Gebruik visuele hulpmiddelen om je werkvoortgang daadwerkelijk voor je te zien. Dit helpt niet alleen bij het ontdekken van knelpunten, maar ook bij het verbeteren van de samenwerking binnen het team. Dit is écht een geweldige quick-win.

Betrek medewerkers

Medewerkers zijn de experts in hun eigen ‘mini’ werkprocessen. Betrek hen bij het verbeterproces en moedig aan om met suggesties te komen voor het verminderen van verspillingen en het verbeteren van de efficiency. En let op: met verminderen van verspilling wordt ook verspilde tijd bedoeld.

Experimenteer en leer

Lean is een eigenlijk een continu verbeterproces. Experimenteer met nieuwe manieren van werken en leer van zowel successen als fouten. Door te blijven leren en aanpassen op basis van waarde, kun je steeds efficiënter worden in jouw werk.

Lean management: hoe pas je deze methode toe als manager?

Lean management stimuleert een cyclus van continue verbetering, ook wel bekend als de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Dit proces begint met het plannen van verbeteringen, het uitvoeren van deze verbeteringen, het controleren van de resultaten en het aanpassen van de aanpak indien nodig. Door deze cyclus voortdurend te doorlopen, kan een organisatie zich blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden en steeds beter presteren.

Een ander essentieel aspect van Lean management is het gebruik van metingen en data om beslissingen te onderbouwen. Door de prestaties van processen te meten en te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in waar (tijd)verspillingen optreden en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Lean in de praktijk: case study

Omdat Lean wellicht nieuw voor je is en vaag kan zijn, kijken we in dit hoofdstuk naar een concreet voorbeeld van hoe een bedrijf Lean principes heeft toegepast om zijn werkprocessen te verbeteren en betere resultaten te behalen:

Fictief: XYZ Manufactering

XYZ Manufacturing – een middelgroot productiebedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van auto-onderdelen – stond voor de uitdaging om de efficiëntie van de productie te verbeteren. De doorlooptijden waren te lang, de voorraadniveaus waren hoog en er waren vaak kwaliteitsproblemen.

Stap 1: Identificeren van verspillingen

Het eerste wat XYZ Manufacturing deed, was het identificeren van verspillingen in haar productieproces. Door middel van een grondige analyse werden verschillende vormen van verspilling geïdentificeerd, waaronder overproductie, lang wachten op materialen en overmatige verplaatsing van goederen.

Stap 2: Implementeren van lean principes

Vervolgens ging XYZ Manufacturing aan de slag met het implementeren van Lean tools en technieken om deze verspillingen aan te pakken. Zo werd er bijvoorbeeld een Kanban-systeem geïntroduceerd om de voorraadniveaus te optimaliseren en de doorlooptijden te verkorten. Daarnaast werden de productielijnen geherstructureerd om de flow te verbeteren en de wachttijden te verminderen.

Stap 3: Betrekken van medewerkers

Belangrijk was ook het betrekken van de medewerkers bij het verbeterproces. Door regelmatig overleg en brainstormsessies werden medewerkers aangemoedigd om suggesties aan te dragen voor verdere verbeteringen. Dit leidde tot een cultuur van betrokkenheid, openheid en motivatie. Ook het personeelsverloop werd minder.

Stap 4: meten en evalueren

Gedurende het verbeterproces werden de resultaten voortdurend gemeten en geëvalueerd. Door middel van KPI’s zoals doorlooptijd, voorraadniveaus en kwaliteitsindicatoren kon XYZ Manufacturing de voortgang bijhouden en tijdig bijsturen waar nodig.

Stap 5: Continu verbeteren

Als gevolg van deze Lean-principes slaagde XYZ Manufacturing erin om mooie verbeteringen te realiseren. De doorlooptijden werden met 30% verkort, de voorraadniveaus daalden met 20% en de kwaliteit verbeterde. Daarnaast leidde de betrokkenheid van medewerkers tot een positieve werkcultuur en een hogere mate van tevredenheid onder het personeel, waardoor personeel behouden bleef.

Conclusie: Lean leidt tot verbetering in verschillende opzichten

Dit weliswaar fictieve praktijkvoorbeeld laat zien hoe een bedrijf met succes Lean principes heeft toegepast om betere resultaten te behalen. Door verspillingen te ontdeken, Lean toe te passen en medewerkers te betrekken en resultaten te meten, slaagde XYZ Manufacturing erin om duurzame verbeteringen te realiseren. Dit levert extra waarde voor de klant én de werknemer. Dit toont aan dat Lean niet alleen een theoretisch concept is, maar ook in de praktijk kan leiden tot prachtige resultaten en succes.

Tot slot

Werken met Lean biedt een geweldige aanpak om verspillingen te verminderen en de waarde voor de klant te maximaliseren. Door de methodische principes van Lean toe te passen in jouw werk, kun je efficiënter worden en betere resultaten behalen. Dus waar wacht je nog op? Ga aan de slag met Lean en zie hoe het jouw werk kan transformeren. Dit geldt zowel voor medewerkers als managers.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis