Personeelsverloop: wat is een normale uitstroom?

Single post featured image

Personeelsverloop is een zéér belangrijke factor om als werkgever in de gaten te houden. Het kan namelijk iets zeggen over het moreel en de werksfeer, maar ook over arbeidsomstandigheden en salaris. Met andere woorden: het is een essentiële graadmeter.

Wat is personeelsverloop?

Personeelsverloop betekent dat werknemers een organisatie verlaten. Het kan zowel vrijwillig zijn als ontslag. Meestal wordt deze uitstroom van personeel uitgedrukt in percentages. Een goed personeelsverloop is ongeveer 10 procent, maar in sommige branches ligt het een stuk hoger. Zoals bijvoorbeeld de horeca.

Gemiddeld personeelsverloop

Het gemiddeld personeelsverloop is een meting die aangeeft hoe vaak werknemers een organisatie verlaten binnen een bepaalde periode. Meestal is dit op jaarbasis. Het wordt berekend door het aantal werknemers dat in een jaar vertrekt te delen door het gemiddelde aantal werknemers gedurende datzelfde jaar. Dat vermenigvuldig je met 100 om een percentage te verkrijgen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat een bedrijf aan het begin van het jaar 100 werknemers had en in totaal 20 werknemers vertrokken gedurende dat jaar. Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het jaar was 110. Het gemiddelde personeelsverloop voor dat jaar zou dan zijn:

(20 / 110) * 100 = 18,18%

Dit betekent dat het bedrijf een gemiddeld personeelsverloop van 18,18% had gedurende dat jaar. Dit is gemiddeld gezien vrij hoog, omdat normaal gesproken het streven 10% is.

Welke branches hebben het hoogste personeelsverloop?

Ondanks dat er weinig recente cijfers zijn, is er informatie over het personeelsverloop in Nederland tot 2019. Het personeelsverloop was toen het hoogst in de volgende branches (aflopend):

-Horeca
-Verhuur en overige zakelijke dienstverlening
-Cultuur, sport en recreatie
-Financiële dienstverlening
-Landbouw, bosbouw en visserij

Daarnaast is het bewezen dat jonge professionals veel vaker van baan wisselen dan oudere werknemers.  Deze nieuwe ‘arbeidsdynamiek’ geldt voor veel branches en het is nog maar de vraag hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt.

Impact van de uitstroom van personeel op bedrijven

Het effect van personeelsverloop op organisaties is best fors. Het brengt zowel directe als indirecte kosten met zich mee, zoals kosten voor werving en inwerking van nieuwe medewerkers, verminderde productiviteit én soms het verlies van kennis. Per medewerker praat je dan al snel over enkele duizenden euro’s.

Daarnaast kan een hoog personeelsverloop leiden tot een negatieve werksfeer en een verminderd moreel onder de overgebleven werknemers. Om het nog erger te maken: je ziet vaak een kettingeffect.

Met andere woorden: grip houden op het personeelsverloop is extreem belangrijk.

Oorzaken van personeelsverloop

Er zijn diverse redenen waarom werknemers ervoor kiezen om een organisatie te verlaten. Sommige van deze redenen zijn persoonlijk, zoals het najagen van nieuwe carrièremogelijkheden, veranderingen in levensomstandigheden of het gevoel van onvoldoende erkenning voor hun bijdragen.

Anderen kunnen te maken hebben met problemen binnen de organisatie, zoals slecht management, gebrek aan groeimogelijkheden of ontevredenheid met de bedrijfscultuur. Zorg er altijd voor dat je exitgesprekken voert en noteert wat de vertrekreden is.

oorzaken-hoog-personeelsverloop
bron: hr.university

Strategieën voor beheersing van personeelsverloop

Het personeelsverloop beheersbaar houden begint bij het meten en analyseren. Bereken de uitstroom van de afgelopen jaren en zie direct of het binnen je branche normaal is of niet. Daarna kun je strategieën toepassen, zoals:

✅investeer in een positieve werkcultuur
✅zorg voor een uitstekende werk-privébalans
✅sta veel thuiswerken toe
✅zorg voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
✅geef werknemers erkenning, waardering en doorgroeimogelijkheden

Duidelijkheid en goede communicatie is ook een belangrijk aspect voor tevreden werknemers. Je kunt ze ook motiveren door af en toe bonussen te geven of aan teambuilding te doen. Daarnaast zijn zaken als een gezond kantoor en duidelijke personeelsplanning en urenregistratie belangrijk.

Steeds meer ‘boemerang werknemers’

Door aan bovenstaande punten te werken zorg je er niet alleen voor dat er aan de voorkant meer werknemers voor jou als werkgever kiezen, maar ook dat er minder uitstroom is. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat er steeds meer werknemers zijn die ná het indienen van hun ontslag binnen vrij korte tijd weer terug komen, omdat het eigenlijk toch niet zo slecht was.

Uit een internationale survey blijkt zelfs dat bijna 20% van werknemers die tijdens de pandemie van baan wisselde, weer terug is gekeerd naar zijn of haar oude werkgever. De representativiteit van het onderzoek is wellicht niet groot, maar het geeft wel wat aan.

Zo pakken grote bedrijven het aan

Grote bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden hebben en een bekende naam, spelen het vrij hard. Zo krijgen medewerkers van Amazon een paar duizend euro mee als ze willen vertrekken. Op die manier zorgt het bedrijf ervoor dat alle ongemotiveerde werknemers weg gaan en alleen de sterkste en gemotiveerdste blijven.

Nu zitten veel kleinere bedrijven niet in die positie en moeten het anders aanpakken. De meest geziene aanpak is het investeren in een goede teamsfeer, het bieden van goede arbeidsvoorwaarden én ruimte voor veel thuiswerken.

Samengevat: personeelsverloop is moeilijk, maar belangrijk.

Personeelsverloop is een lastig fenomeen met mogelijk grote gevolgen voor je bedrijf. Door de oorzaken ervan te onderzoeken en effectieve strategieën toe te passen om het tegen te gaan, behoud je talent en verhoog je productiviteit. Oh, en vergeet zéker niet om een goed roostersysteem aan te bieden.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis