Wat kost een werknemer?

Single post featured image

Als (toekomstige) werkgever is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de kosten van een werknemer. Hoewel het een eenvoudige vraag lijkt, zijn er behoorlijk veel factoren die van invloed zijn op het totale kostenplaatje. Na het lezen van dit artikel weet je precies wat een werknemer kost.

Wat kost een werknemer per maand?

Wanneer we de kosten van een werknemer voor een werkgever willen berekenen, moeten we verder kijken dan alleen het salaris. Naast het salaris zijn er nog namelijk andere kostenposten, zoals werkgeverslasten en secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkgeverslasten omvatten sociale premies, pensioenbijdragen en verzekeringen.

Rekenvoorbeeld 1

Stel dat het salaris van een werknemer €2.500 per maand bedraagt. De werkgeverslasten zijn 25% van het salaris, wat neerkomt op €625. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding van €150 per maand. Dit brengt de totale kosten voor de werkgever op €3.275 per maand.

Rekenvoorbeeld 2

Stel dat een werknemer recht heeft op een opleidingsbudget van €500 per maand en een bonus van €250 per maand. Dan moeten we deze bedragen optellen bij de totale kosten die we eerder hebben berekend. Dit brengt de totale kosten per maand op €4.025. Daarnaast is het zo dat de werkgeverslasten bij grotere bedrijven hoger zijn dan de 25% uit onze berekening. Daarom is het lastig de hoofdvraag van dit artikel alomvattend te beantwoorden.

Wat kost een werknemer per uur?

Het is ook nuttig om te weten wat een werknemer per uur kost, vooral als je diensten per uur factureert of projectkosten moet inschatten. Om de kosten per uur te berekenen, moeten we de totale kosten per maand delen door het aantal gewerkte uren.

Laten we aannemen dat de werknemer gemiddeld 160 uur per maand werkt. De totale kosten van €4.025 per maand gedeeld door 160 uur geven ons een kostprijs van €25,16 per uur. Voor een freelancer betaal je al snel het dubbele, al heb staat daar wel meer flexibiliteit en minder verantwoordelijkheid tegenover.

Wat kost een werknemer gemiddeld per jaar?

Om een compleet beeld te krijgen van de kosten, moeten we alle kostenposten samenvoegen en kijken naar het gemiddelde per jaar. Laten we teruggaan naar ons voorbeeld en alle kosten die we tot nu toe hebben besproken, samenbrengen.

We hadden de totale kosten per maand berekend op €4.025. Als we dit bedrag vermenigvuldigen met 12 maanden, krijgen we de totale kosten per jaar, namelijk €48.300.

Dit is het gemiddelde kostprijs per jaar per werknemer. Het is echter belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke kosten kunnen variëren, afhankelijk van individuele omstandigheden en andere factoren zoals salarisverhogingen, veranderingen in werkgeverslasten en extra kosten die specifiek zijn voor een bepaalde sector of functie.

wat-kost-een-zieke-werknemer

Wat kost een zieke werknemer?

Naast de reguliere kosten is het ook belangrijk om de risico’s in acht te namen. Bijvoorbeeld de kosten van een zieke werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, brengt dit extra kosten met zich mee, zoals het doorbetalen van het salaris tijdens ziekteverlof, kosten voor vervanging en mogelijk lagere productiviteit van andere werknemers.

Stel dat een werknemer gemiddeld 10 ziektedagen per jaar heeft en het salaris tijdens ziekteverlof volledig wordt doorbetaald. Als het dagelijkse salaris €100 bedraagt, komt dit neer op een extra kost van €1.000 per jaar per werknemer.

Naast de directe kosten zijn er ook indirecte kosten van een zieke werknemer, zoals verminderde productiviteit en extra werkdruk voor andere teamleden. Hoewel het moeilijk is om deze kosten exact te berekenen, is het belangrijk om ze in gedachten te houden bij het beoordelen van de totale kosten van een werknemer.

Samenvatting

Om antwoord te geven op de vraag ‘wat kost een werknemer’ moeten we verder kijken dan alleen het salarirs. Werkgeverslasten, secundaire arbeidsvoorwaarden en bijkomende kosten spelen allemaal een rol bij het totale kostenplaatje. Daarnaast zijn er risico’s, zoals de kosten van een zieke werknemer. Dit omvat het doorbetalen van het salaris tijdens ziekteverlof, vervangingskosten en verminderde productiviteit van andere werknemers. Door al deze aspecten in overweging te nemen, kunnen werkgevers een realistisch beeld krijgen van wat een werknemer kost en welke impact dit heeft op hun bedrijf.

Meer inzicht in je personeelsbestand en personeelsplanning? Probeer Werktijden 14 dagen gratis uit en bespaar tijd en geld!

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis