Vakantiegeld berekenen? Zo doe je dat

Single post featured image

In mei of juni ontvangt vrijwel elke Nederlander vakantiegeld. Dit krijg je bovenop je maandsalaris of uitkering en betreft vaak 8% van het jaarsalaris. Mensen met het minimumloon krijgen dus iets meer dan €1850,- extra uitgekeerd. Een flinke financiële opsteker waar mensen jaarlijks naar uitkijken. In dit artikel lees je de belangrijkste informatie over vakantiegeld.

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is een extra geldbedrag dat werknemers bovenop hun salaris krijgen om de kosten van vakantie te dekken. Het is 1968 in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te geven om tijdens hun vakantie te genieten van vrije tijd zonder financiële zorgen. Vakantiegeld wordt vaak uitbetaald in mei of juni en bedraagt meestal 8% van het bruto jaarsalaris.

Wie hebben er recht op vakantiegeld?

In Nederland hebben alle werknemers die onder de Nederlandse arbeidswetgeving vallen, recht op vakantiegeld. Dit geldt voor mensen met een vast contract, tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten. Zelfstandigen en freelancers hebben vanzelfsprekend geen recht op vakantiegeld, omdat zij geen werknemers zijn. Mensen die een bijstandsuitkering of andere vorm van uitkering ontvangen, hebben ook recht op vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Werknemers hebben recht op minimaal 8% van hun bruto jaarsalaris aan vakantiegeld. Dit percentage is wettelijk vastgelegd. Werkgevers kunnen er voor kiezen om meer dan 8% vakantiegeld te betalen, maar dat gebeurt zelden. Het vakantiegeld wordt berekend over het bruto jaarsalaris van de werknemer, inclusief vakantietoeslag, overwerktoeslag en bonussen.

Bruto vakantiegeld berekenen

Om het bruto vakantiegeld van te berekenen, volg je de volgende stappen:

Stap 1. Bepaal je bruto jaarsalaris

Ben je nog geen jaar in dienst? Tel dan de maandsalarissen bij elkaar op van de maanden dat je al in dienst bent.

Stap 2. Bepaal het vakantiegeldpercentage

Zoals eerder genoemd is het vakantiegeldpercentage meestal 8% van het brutoloon, maar het kan afwijken. Kijk daarvoor in je cao.

Stap 3. Vermenigvuldig het brutoloon met het vakantiegeld percentage

Voorbeeld: als het brutoloon €40.000,- is en het vakantiegeld percentage 8%, dan is de berekening als volgt: €40.000,- x 0,08 = €3200,-

Het bruto vakantiegeld bedraagt dus €3200,-.

Let op: Het bruto vakantiegeld is het bedrag dat je vóór belastingen ontvangt. De belastingen en premies worden later nog ingehouden op het vakantiegeld.

Netto vakantiegeld berekenen

In Nederland betaal je inkomstenbelasting over je inkomen, inclusief je vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt beschouwd als extra inkomen bovenop je salaris en kan daarom in een hogere belastingschijf vallen. Hoeveel belasting je moet betalen over je vakantiegeld hangt af van je inkomen en de belastingschijf waarin het vakantiegeld valt.

Het belastingstelsel bestaat uit twee belastingschijven. Het tarief voor de eerste belastingschijf is 36,96% en geldt tot een inkomen van €73.031. Het tarief voor de tweede belastingschijf is 49,50% en geldt voor alles boven dit bedrag. Het vakantiegeld kan volledig in één belastingschijf vallen, of gedeeltelijk in verschillende schijven. Dit wordt ook wel het bijzonder tarief genoemd.

Rekenvoorbeeld

Om een voorbeeld te geven, stel dat je een bruto maandsalaris hebt van €3500 en 8% vakantiegeld ontvangt. Je vakantiegeld bedraagt dan €3360 (8% van €42.000, wat gelijk is aan 12 maanden van €3500). Als we aannemen dat je geen andere inkomsten hebt en geen aftrekposten, dan valt het volledige bedrag van €3360 in de eerste belastingschijf.

Door de arbeidskorting en algemene heffingskorting betaal je echter minder belasting. De arbeidskorting is een korting op de belasting die je betaalt over je inkomen uit werk en bedraagt maximaal €4308 in 2024. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en bedraagt maximaal €2539 in 2024. De korting op de belasting is hoger bij lagere inkomens en neemt af naarmate het inkomen hoger wordt.

Flinke kortingen op belasting

Het bedrag aan belasting dat je betaalt over het vakantiegeld wordt verminderd met deze kortingen. In dit geval wordt de belasting van €1664 verminderd met €204,52 arbeidskorting en €202,48 algemene heffingskorting. Dit resulteert in €1257 belasting die je moet betalen.

Aangezien het best ingewikkeld is, kun je het best gebruikmaken van een rekentool om je netto vakantiegeld te berekenen.

vakantiegeld en belasting
Bron:kandoor.nl

 

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

In Nederland wordt vakantiegeld meestal in mei of juni uitbetaald. Het kan zijn dat werkgevers ervoor kiezen om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen, bijvoorbeeld samen met het salaris. Als dat zo is krijg je dus niet in een keer je vakantiegeld in mei of juni uitgekeerd. Dit gebeurt vaak met seizoenwerkers of andere tijdelijke banen.

Hoe werkt het met vakantiegeld en overuren?

Over het algemeen worden overuren meegenomen in de berekening van het vakantiegeld. Dit betekent dat overuren worden meegenomen in het bruto jaarsalaris en dat het vakantiegeld hierover wordt berekend. Het kan zijn dat werkgevers ervoor kiezen om overuren uit te betalen in de vorm van extra vakantiedagen in plaats van geld. In dit geval worden deze extra vakantiedagen ook meegenomen in de berekening van het vakantiegeld.

Voor werknemers is het belangrijk om overuren uitbetaald te krijgen. Een inkloksysteem is daarvoor de beste optie. Je ziet dan precies hoeveel uren je werkt én overwerkt.

Kan je vakantiegeld eerder laten uitbetalen?

Het is mogelijk om vakantiegeld eerder te laten uitbetalen dan in de mei of juni. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een langdurige ziekte of bij het einde van het dienstverband. In andere gevallen mag het ook, mits daar onderling goede afspraken over worden gemaakt.

Vakantiegeld en ontslag

Wanneer een werknemer wordt ontslagen, heeft hij of zij recht op een uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld. Dit geldt ook bij een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. Het vakantiegeld wordt dan uitbetaald bij de laatste salarisbetaling. Het kan zijn dat er nog openstaande vakantiedagen zijn. In dat geval worden deze eerst uitbetaald voordat het vakantiegeld wordt uitgekeerd.

Hoe zit het met vakantiegeld en pensioen?

Het vakantiegeld telt mee voor de berekening van het pensioen. Dit betekent dat het pensioenfonds premies zal innen over het vakantiegeld. Het kan zijn dat werknemers er in sommige gevallen voor kiezen om het vakantiegeld te gebruiken voor een extra storting in hun pensioenregeling. Hierdoor kan het pensioenbedrag verhoogd worden. Werknemers kunnen hierover meer informatie opvragen bij hun werkgever of pensioenfonds.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis