Declarabiliteit: haal het maximale uit je bedrijf

Single post featured image

Wil jij je omzet een flinke boost geven? Dan is het tijd om aandacht te besteden aan declarabiliteit. Declarabiliteit is het vermogen om zo veel mogelijk werktijd te factureren aan je klanten. Hoe je dat concreet het slimst toepast, lees je in dit artikel.

Wat is declarabiliteit?

Declarabiliteit is een onmisbaar concept voor bedrijven die hun inkomsten willen maximaliseren. Het verwijst naar het vermogen om de uren die je aan je werkzaamheden besteedt, ook daadwerkelijk te factureren aan je klanten. Het gaat er dus om dat je een groot deel van je werktijd omzetten in factureerbare uren, wat direct van invloed is op je winstgevendheid.

Ondanks dat dit vrij logisch klinkt, ontbreekt het bij veel bedrijven aan inzicht hierin. Aan de hand van tools meet je eenvoudig en snel hoe de declarabiliteit er in jouw bedrijf voorstaat. Op basis daarvan voer je wijzigingen door en verhoog je binnen de kortste keren je omzet.

Wat is het verschil tussen declarabiliteit en productiviteit?

Hoewel declarabiliteit en productiviteit vaak met elkaar worden verward, zijn het twee verschillende begrippen. Productiviteit heeft betrekking op de hoeveelheid werk die je kunt verzetten in een bepaalde tijd, terwijl declarabiliteit gaat over het vermogen om die tijd daadwerkelijk in rekening te brengen bij je klanten. Met andere woorden: productiviteit gaat over hoeveel werk je kunt verzetten, terwijl declarabiliteit gaat over hoeveel van dat werk je kunt factureren.

Hoe houd je inzicht in de declarabiliteit van je bedrijf?

Het monitoren en beheren van de declarabiliteit van je bedrijf is onmisbaar als je inkomsten wil maximaliseren. Hier zijn enkele praktische tips om een grondig inzicht te krijgen in de declarabiliteit:

Zorg voor een gedetailleerde tijdsregistratie

Een nauwkeurige tijdregistratie is de basis voor het begrijpen van je declarabiliteit. Het is belangrijk om elke activiteit zorgvuldig bij te houden en de tijd toe te wijzen aan het juiste project of de juiste taak. Maak gebruik van moderne tools en apps zoals Werktijden.nl om het proces efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat je een gedetailleerd overzicht hebt van je factureerbare en niet-factureerbare uren.

planning app horeca

 

Identificeer factureerbare en niet-factureerbare activiteiten

Niet al het werk dat je doet, kan rechtstreeks worden gefactureerd aan je klanten. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen factureerbare en niet-factureerbare activiteiten. Factureerbare activiteiten zijn die werkzaamheden die direct verband houden met het leveren van diensten aan je klanten, terwijl niet-factureerbare activiteiten ondersteunend zijn, zoals interne vergaderingen, administratieve taken of professionele ontwikkeling. Door dit onderscheid te maken, krijg je een duidelijk beeld van je declarabiliteitspercentage.

Stel prioriteiten

Om je declarabiliteit te verhogen, is het belangrijk om prioriteiten te stellen bij het uitvoeren van je taken. Identificeer de belangrijkste, factureerbare werkzaamheden en geef deze voorrang. Dit betekent dat je je energie en middelen richt op de taken die het meeste waarde toevoegen aan je klanten en direct kunnen worden gefactureerd. Door prioriteit te geven aan deze taken, kun je je declarabiliteit verbeteren en je winst snel verhogen.

Communiceer duidelijk met je klanten

Een goede communicatie met je klanten is essentieel om je declarabiliteit te maximaliseren. Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over het facturatieproces en dat beide partijen begrijpen welke activiteiten als factureerbaar worden beschouwd. Wees transparant over je werkzaamheden en houd regelmatig contact met je klanten om eventuele misverstanden te voorkomen.

Werk efficiëntier

Het optimaliseren van je werkprocessen en het verhogen van je productiviteit zijn belangrijke factoren om je declarabiliteit te verbeteren. Identificeer inefficiënte stappen en zoek manieren om ze te stroomlijnen. Automatiseer repetitieve taken en maak gebruik van technologieën die je efficiëntie verhogen. Voorbeelden hiervan zijn een tool voor je personeelsplanning of het gebruik van een chatbot. Door efficiënter te werken, kun je meer factureerbare uren genereren binnen dezelfde tijdsperiode, wat direct bijdraagt aan je declarabiliteit.

Door aandacht te besteden aan deze praktische strategieën krijg je veel meer inzicht in de declarabiliteit van je bedrijf. Op die manier wordt het makkelijker om je omzet te maximaliseren en winstgevendheid te vergroten.

Baseer niet álles op declarabiliteit

Belangrijk om te vermelden is dat het doorslaan in streven naar declarabiliteit voor misverstanden kan leiden. Concreet: het evalueren van medewerkers uitsluitend op basis van declarabiliteit niet verstandig is. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof medewerkers met een hoog declarabiliteitspercentage het meeste rendement opleveren, is dat niet altijd het geval.

Verschillende rekenmethode

Soms is het namelijk lastig meetbaar en lastig te vergelijken. Voornamelijk omdat er verschillende rekenmethoden worden gebruikt: op basis van geregistreerde uren, bruto capaciteit en op netto capaciteit.

Vertekenend beeld

Daarnaast kan declarabiliteit een vertekend beeld geven van de werkelijke prestaties. Een medewerker die een project in minder tijd afrondt dan een collega kan, onbenutte uren overhouden die niet worden meegenomen in de declarabiliteit. Dit kan leiden tot onjuiste evaluaties van medewerkers, projecten en klanten.

Het belang van evaluatie en optimalisatie

Om je declarabiliteit te verbeteren, is het belangrijk om regelmatig te evalueren en optimaliseren. Analyseer je declarabiliteitsgegevens, identificeer zwakke punten en neem gerichte stappen om deze te verbeteren. Leer van succesvolle en minder succesvolle projecten en blijf meten (op verschillende manieren). Enkele vragen die je kunnen helpen bij het evalueren en analyseren:

1. Zijn er specifieke trends of patronen in de declarabiliteitsgegevens te ontdekken?

2. Welke factoren dragen bij aan een hoge declarabiliteit en welke factoren belemmeren deze?

3. Zijn er bepaalde medewerkers of teams met opvallend hoge of lage declarabiliteit?

4. Welke processen of workflows kunnen worden geoptimaliseerd om de declarabiliteit te verbeteren?

5. Hoe is de communicatie met klanten en hoe kan deze worden verbeterd om de declarabiliteit te verhogen?

6. Zijn er nieuwe technologieën of tools die kunnen worden geïmplementeerd om de efficiëntie en declarabiliteit te verhogen?

7. Zijn er specifieke projecten of klanten die een negatieve invloed hebben op de declarabiliteit en hoe kunnen deze worden aangepakt?

8. Hoe kunnen medewerkers worden ondersteund en getraind om hun declarabiliteit te verbeteren?

Personeelsplanning software inzetten

Personeelsplanning software aanschaffen kan een eerste grote stap zijn bij het verhogen van de declarabiliteit van je bedrijf. Enkele manieren waarop deze software kan bijdragen aan een hogere declarabiliteit zijn:

Efficiëntere planning

Met personeelsplanning software kun je gemakkelijk de beschikbaarheid en vaardigheden van je medewerkers beheren. Door real-time inzicht te krijgen in hun beschikbaarheid en capaciteiten, kun je projecten nauwkeurig plannen en de juiste medewerkers toewijzen. Dit vermindert overlappingen, dubbel werk en onderbezetting, waardoor de declarabiliteit wordt verhoogd.

Optimaal benutten van capaciteiten

De software van onder andere Werktijden stelt je in staat om de vaardigheden en expertise van je medewerkers beter te benutten. Je kunt snel zien welke medewerkers over de juiste kwalificaties en ervaring beschikken voor specifieke projecten. Door de juiste persoon op de juiste taak te plaatsen, verbeter je de efficiëntie en verhoog je de declarabiliteit.

Voorkomen van overbezetting

Personeelsplanning software helpt bij het vermijden van overbezetting van medewerkers. Het stelt je in staat om de werklast te verdelen en ervoor te zorgen dat medewerkers niet te veel taken of projecten tegelijkertijd hebben. Hierdoor voorkom je uitputting en verminder je het risico op fouten, wat de declarabiliteit ten goede komt.

Real-time inzichten

Met personeelsplanning software heb je real-time inzicht in de geplande uren en prestaties van je medewerkers. Je kunt bijhouden hoeveel tijd er aan declarabele taken wordt besteed en de voortgang van projecten volgen. Dit stelt je in staat om snel bij te sturen en te optimaliseren, wat de declarabiliteit verhoogt.

Betere communicatie en samenwerking

De tool van Werktijden.nl mét app vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen medewerkers en teams. Je kunt gemakkelijk projectinformatie, deadlines en taaktoewijzingen delen, waardoor de productiviteit en efficiëntie worden verbeterd. Dit heeft directe invloed op de declarabiliteit van het bedrijf.

Samenvatting

Declarabiliteit: een begrip waar je weinig over hoort, maar essentieel is voor meer omzet. Het houdt in dat je zoveel mogelijk van de arbeidsuren factureert. Je kan dit meten aan de hand van verschillende tools, waaronder de personeelsplanning software van werktijden. Staar je echter niet dood op declarabiliteit. Soms kan het misleidend zijn. Om het maximale uit je bedrijf te halen, is het slim om de facturabele- en gewerkte uren te blijven meten en vergelijken.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis