Alles wat je moet weten over een arbeidsdeskundig onderzoek

Single post featured image

Als een werknemer voor langere tijd uitvalt is het mogelijk om een arbeidsdeskundig onderzoek aan te vragen. Een arbeidsdeskundig onderzoek beschouwt de situatie onafhankelijk en biedt advies met betrekking tot het re-integreren van een zieke werknemer op de werkvloer. In de meeste gevallen vindt dit onderzoek na het eerste ziektejaar plaats.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige adviseert met betrekking tot het re-integreren van een zieke werknemer op de werkvloer. De arbeidsdeskundige gaat tijdens het onderzoek met zowel de werkgever als de zieke werknemer in gesprek om te weten te komen hoe de werknemer het best op een duurzame manier herstelt en weer aan het werk kan. Naast de gesprekken kan een arbeidsdeskundige ook de werkplek bezoeken.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt na 1 jaar ziek zijn van de werknemer ingezet. Bij voorkeur wordt de arbeidsdeskundige een maand voor de eerstejaarsevaluatie ingezet als re-integreren van de werknemer onzeker is. Het doel van arbeidsdeskundig onderzoek is om erachter te komen of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. Het wordt dan duidelijk wat de functie vraagt en of het werk nog bij de werknemer past. De arbeidsdeskundige brengt de knelpunten in kaart en adviseert over oplossingen en mogelijkheden. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met duidelijke vervolgstappen. Ook geeft de deskundige informatie over:

– wetgeving omtrent ziekte

– het UWV

– regelingen als iemand opnieuw ziek wordt

– subsidies, kortingen, vergoedingen en voorzieningen

-mogelijkheden om een werknemer om of bij te scholen

Hoelang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt zo’n 4 tot 6 weken. Deze tijd wordt gebruikt om alle kanten van de kwestie te onderzoeken. De arbeidsdeskundige gaat in deze tijd in gesprek met de werkgever, de werknemer en bezoekt vaak de werkplek. Op basis daarvan wordt een advies gegeven door de arbeidsdeskundige.

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

Er bestaat geen standaardprijs voor een arbeidsdeskundig onderzoek, maar kwesties lijken wel vaak op elkaar. De gemiddelde prijs ligt rond de €1.000,-. Daarbij is het beroep van een arbeidsdeskundige niet beschermd. Dit houdt in dat iedereen deze functie mag uitvoeren. Kijk daarom altijd eerst naar reviews voordat je in zee gaat met een arbeidsdeskundige.

Voorbeelden van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een makkelijk voorbeeld waarbij arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst kan geven, is in het geval van fysieke werkzaamheden in een magazijn. Bij fysiek werk is de belastbaarheid van de werknemer over het algemeen namelijk goed in kaart te brengen. Als de belastbaarheid van de werknemer drastisch is gedaald, kan dit ervoor zorgen dat de werknemer geen zware spullen meer kan tillen. De belastbaarheid kan makkelijk worden uitgerekend door te berekenen wat het verlies in belastbaarheid is in kilogram. Een arbeidsdeskundige kan hier bijvoorbeeld adviseren om de werknemer om te scholen tot heftruckchauffeur, waarbij de werknemer binnen dezelfde organisatie een passende rol kan vervullen. Na het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangen de werkgever en de werknemer een beslissing van het UWV. Hieruit blijkt op welke manier de werknemer weer geïntegreerd kan worden binnen de organisatie of dat de werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hoewel fysieke werkzaamheden over het algemeen goed te beoordelen zijn, kunnen mentale en psychische problemen een stuk lastiger zijn. De arbeidsdeskundigheid over een burnout is bijvoorbeeld vaak lastig te beoordelen. Een burnout is een aandoening die niet eenvoudig leidt tot het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

Voor- en nadelen van een arbeidsdeskundig onderzoek

Over het algemeen leidt een arbeidsdeskundig onderzoek ertoe dat de werkgever en werknemer een gepaste oplossing vinden voor het re-integreren van de werknemer. Ook zorgt een onafhankelijke deskundige voor een duidelijk beeld van de te verwachte bijdrage van de werknemer aan het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen werkgever en werknemer wordt verbeterd. Deze specialist kan ook adviseren over het loon. Dit helpt onenigheid tussen werkgever en werknemer te voorkomen.

Daarnaast zorgt een arbeidsdeskundige ervoor dat een re-integratiedossier van een werknemer wordt opgebouwd. Dit dossier is nodig om aan te tonen dat een werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om de werknemer weer aan het werk te helpen. Tot slot beschikt de arbeidsdeskundige over de kennis en kunde van de wet en zal daarmee de juiste (wettelijke) adviezen geven. Hierdoor verloopt alles volgens de Arbowet en voorkom je boetes.

Het meest voorkomende nadeel is dat er een conflict kan ontstaan tussen de werkgever en werknemer. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werkgever en de arbeidsdeskundige willen dat de werknemer weer aan het werk gaat, maar de werknemer dat niet wil. Een geschikte arbeidsdeskundige voorkomt zulke conflicten.

Arbeidsdeskundig onderzoek tips voor werknemer

Als werknemer heb je veel baat bij een arbeidsdeskundig onderzoek. Het kan er namelijk voor zorgen dat de werknemer sneller aan het werk kan, op welke manier dan ook. Dit zorgt ervoor dat de werknemer betrokken blijft binnen de organisatie en geen achterstanden opbouwt. Een arbeidsdeskundig onderzoek voorbereiden kan daarom erg nuttig zijn voor de werknemer. Je kunt vooraf uitgebreid nadenken over de mogelijkheden en oplossingen. De belangrijkste tip is om verschillende scenario’s uit te denken en oplossingen aan te dragen.

Bezwaar arbeidsdeskundig onderzoek

Een werknemer of werkgever kan bezwaar maken tegen de beslissing van een arbeidsdeskundige. Dit gebeurt als een uitkomst niet overeenkomt met de eigen opvatting van de werknemer of de werkgever. Via het UWV kunnen zowel de werkgever als de werknemer hun bezwaar indienen. Via UWV kan dan een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Een deskundigenoordeel kost €100,- per aanvraag.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis