Verlofregistratie

Online de verlofdagen van uw personeel bijhouden? Met Werktijden.nl houdt u de verlofregistratie overzichtelijk. ✔ Sneller ✔ Gemakkelijker ✔ Effectiever

Probeer nu!
Bruna
Specsavers
The Phone House
Intertoys
Primera

Verlofregistratie is voor veel managers een klus waar zij veel tijd en energie aan kwijt zijn.

Wanneer medewerkers hun verlofaanvragen persoonlijk, maar ook via mail, telefoon of een berichtje doorgeven verliest u al snel het overzicht. Werktijden.nl helpt met het inzichtelijk maken van de verlofdagen van uw personeel. Met een eigen login kunnen medewerkers hun vakantie of een dagje vrij eenvoudig doorgeven. Als manager verzamelt u zo alle verlofaanvragen bij elkaar, waarna u deze kunt goedkeuren.

De digitale verlofkaart

De verlofregistratie van Werktijden.nl geeft u als manager inzicht in alle opgenomen verlofdagen en overuren. Specifieke verlofsoorten voor uw bedrijf kunnen hier in meegenomen worden, zodat een persoonlijke verlofkaart wordt gevormd. Wanneer de verlofuren van medewerkers zijn goedgekeurd worden ze opgenomen in de verlofkaart. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de verlofregistratie binnen uw bedrijf. Ook de urenregistratie en personeelsplanning kunt u eenvoudig inzien.

Verlofkaart

Inzicht in verlofregistratie

Met verlofregistratie van Werktijden.nl zijn de administratieve en financiële aspecten van het verlof direct inzichtelijk. Wanneer een medewerker minder gaat werken, ziek wordt of een bepaalde leeftijd bereikt veranderen de rechten op verlof. Met Werktijden.nl hoeft u hier niet zelf over na te denken, dit wordt namelijk automatisch aangepast. Werktijden.nl houdt het overzicht in uw verlofregistratie, zodat u zich kunt concentreren op belangrijkere zaken.

Onderling overleg

Na het indienden van de verlofaanvraag kunnen de manager en de medewerker nog de laatste voorkeuren met elkaar afstemmen.

Verlofsoorten

Verschillende soorten verlof kunnen volgens eigen wensen worden aangemaakt en voor een nog beter overzicht worden voorzien van een eigen kleur.

Saldo opgenomen uren

In de verlofregistratie app is het voor de medewerker in een opslag duidelijk hoeveel uren hij of zij nog op kan nemen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten verlof. Zo is het voor zowel de manager als de medewerker duidelijk of het gaat om vakantiedagen, of bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. In de verlofregistratie van Werktijden.nl kunnen deze verschillende soorten verlof met verschillende kleuren worden aangegeven.

Goedkeuring verlofaanvraag

Met Werktijden.nl kunt u de verlofaanvragen eenvoudig goedkeuren. Er zijn echter ook situaties waarbij het verlof niet door kan gaan. Wanneer al een groot deel van het team heeft vrij gevraagd of de medewerker is te laat met zijn aanvraag kan de manager de aanvraag ook afkeuren. De medewerker krijgt hier melding van in zijn of haar eigen dashboard. Het is ook mogelijk om onderling berichten te sturen, om de medewerker bijvoorbeeld van toelichting op de afkeuring te voorzien.

Wilt u zelf ontdekken hoe de verlofregistratie binnen uw bedrijf eenvoudiger gemaakt kan worden?

Probeer nu

Probeer de software van Werktijden.nl gratis 14 dagen uit.

Werktijden.nl werkt samen met de marktleiders op het gebied van HRM-systemen

Zo communiceert de software van Werktijden.nl met de systemen van Cobra, NMBRS en Twinfield. Loonverwerking is gerelateerd aan het aantal opgenomen verlofuren. Door deze koppeling wordt het verlofsaldo automatisch overgenomen op de salarisspecificatie van de medewerker. Zo staat de verlofregistratie niet op zichzelf, maar is het geïntegreerd in de gehele automatisering van uw bedrijf.

Cobra
Nmbrs
Twinfield
Probeer nu
14 dagen gratis