De scrum methode: introductie van de basisprincipes

Single post featured image

De wereld van projectmanagement en software-ontwikkeling kent vele soorten methodes om taken te organiseren, teams te begeleiden en om doelen te bewerkstelligen. De afgelopen decennia heeft de scrum-methode populariteit gewonnen door de effectiviteit van deze methode. Scrum is een benadering van project-management waarbij wendbaarheid, waarde, taakgerichtheid en transparantie centraal staat. De oorsprong van deze methode ligt in de software-ontwikkeling maar wordt ondertussen in vele sectoren toegepast.

Wat is scrum?

De scrum methode is een methode waarin je complexe projecten beheert én organiseert. De rode lijn in de methode is het tussentijds bijhouden van de voortgang en hier op bijsturen. Het is sinds de ontwikkeling in de jaren 90 uitgegroeid tot de populairste ‘agile’ werkmethode en onderscheidt zich door de nadruk op iteratief werken, continue verbetering en zelforganisatie.

Waar komt scrum vandaan?

Het ontwikkelen van grote software oplossingen is een langdurig en kostbaar proces, waar niet altijd even duidelijke richtlijnen gelden. Ook is het voor organisaties niet altijd mogelijk om aan het begin aan te geven wat ze verwachten van een software oplossing. Dit zorgde er voor dat organisaties miljoenen spendeerden aan de ontwikkeling van software, waarna aan het eind het programma niet voldeed aan de wensen van de klant. Er ontstond behoefte aan een methode waarbij tussentijds bijsturen mogelijk was. Het resultaat hiervan is de scrum methode.

De basisprincipes

Aan de scrum methode liggen enkele basisprincipes ten grondslag:

Incrementele vooruitgang
In plaats van één groot project, verdeel je bij de scrum methode het werk in kleine delen, de zogenaamde sprints. Iedere sprint duurt tussen de 1-4 weken en tijdens deze sprint rond je een kleine deel van het grote geheel af.

Transparantie
De scrum methode moedigt transparantie en openheid aan tussen teamleden en belanghebbenden. Iedereen dient op de hoogte te zijn van de voortgang van een project, welke uitdagingen er spelen en wat de doelstellingen zijn (van het project, maar ook van individuele sprints).

Reflectie & bijsturing
Bij een groot project is continue verandering onderdeel van het proces en scrum erkent dit. De methode geeft hier gehoor aan middels sprint reviews, waar het team reflecteert op welke dingen goed gaan en waar verbeteringen liggen.

Zelforganisatie
Scrum teams zijn volledig zelfsturend, er zit geen traditionele hiërarchie aan vast. De doelen van een team zijn bij iedereen bekend en de teams zijn vrij om binnen de kaders te bepalen hoe ze de werkzaamheden organiseren / uitvoeren.

scrum-infographic
bron: scrum.org

 

Verschillende scrum rollen

Ondanks dat scrum teams volledig zelforganiserend zijn, bestaan er wel verschillende rollen binnen een scrum team. Deze rollen zorgen er voor dat deze zelforganisatie mogelijk is. Met de verschillende rollen blijft het team op koers en kan het obstakels oplossen.

Product owner
De product owner is de verantwoordelijke persoon voor het maximaliseren van de productwaarde, het beheren van de backlog/takenlijst en een lijst van prioriteiten van functies/taken.

Scrum master
De scrum master is de leider van het scrum team en de voornaamste taak ligt in het begeleiden van het team en het (correct) toepassen van de scrum methode. Hierbij hoort het analyseren en oplossen van tegenslagen. Tevens faciliteert de scrum master vergaderingen en andere belangrijke meetings.

Development team
Het development team is het uitvoerende orgaan binnen een scrum team, deze mensen zorgen voor de daadwerkelijke ontwikkeling van een product. Ze zijn zelf organiserend en vaardig in meerdere disciplines. Zo zijn ze in staat om het werk in de backlog/prioriteitenlijst uit te voeren.

Scrum ceremonies

Om de ontwikkeling van het product in goede banen te leiden kent de scrum methode meerdere ‘ceremonies’. Deze ceremonies geven vastigheid en bieden een framework voor continue verbetering.

Sprint planning
Wanneer een sprint begint dan komen de leden van de groep bijeen om te bespreken wat de doelen van de komende sprint zijn. Tevens spreken ze door hoe ze deze doelen gaan bereiken.

Daily standup
Tijdens de daily standup houden de leden een dagelijkse bijeenkomst waarin de teamleden vertellen hoe de afgelopen dag was, wat ze hebben gedaan, wat ze vandaag doen en welke obstakels ze eventueel moeten overkomen.

Sprint review
Deze ceremonie vindt steeds plaats aan het einde van een sprint en hierin laat het team het voltooide werk aan belanghebbenden zien. Tevens verzamelen ze hier feedback.

Sprint retrospective
Aan het eind van een springreview blikt het team terug om te kijken wat goed ging en waar verbeterpunten liggen. Zo blijft het scrum-team zich ontwikkelen.

De voordelen van scrum

Scrum is niet voor niets ontwikkeld, er zitten meerdere voordelen aan het gebruiken van de scrum methode. De volgende voordelen springen eruit:

1. Omdat het scrum-team werkt in korte rondes waarin ze steeds kijken naar de voortgang en feedback krijgen, kunnen ze makkelijk reageren op aanpassingen in de behoeftes van klanten.

2. De sprint review en retrospective zorgt voor een transparante werkwijze. Ook zijn er regelmatige inspectie momenten. Deze aspecten zorgen ervoor dat alle belanghebbenden continu op de hoogte blijven van lopende zaken.

3. Omdat de sprints steeds beginnen met de zaken die de meeste prioriteiten hebben zorgen de teams voor een product dat zo snel mogelijk zo veel mogelijk waarde krijgt. Deze prioriteiten worden overzien door de product owner waardoor de focus op prioriteiten ook niet verloren gaat.

Een goede scum levert maximale waarde voor de klant waarbij het team minimale verspilling veroorzaakt, hiermee behaal je maximale efficiëntie.

Tot slot

De scrum methode is tegenwoordig een van de meest gebruikte methodes om projecten te ontwikkelen. Met de ingebouwde flexibiliteit en transparantie is de kans op een succesvolle project veel groter ten opzichte van verouderde projectmanagement methodes. De ingebouwde ceremonies geven houvast en een framework om regelmatig te reflecteren op het gedane werk. Op zoek naar een nieuwe methode om je projecten te managen? Dan is de scrum methode wellicht iets voor jou!

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis