Ontslag met wederzijds goedvinden: de belangrijkste zaken

Single post featured image

Er zijn verschillende types van ontslag, waaronder ontslag op staande voet, collectief ontslag én ontslag met wederzijds goedvinden. Wat de laatstgenoemde term precies inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn, lees je in deze blog.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat zowel de werkgever als de werknemer akkoord gaan met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: het ontslag wordt in onderling overleg geregeld. Deze manier van ontslag wordt vaak als een vriendelijkere en professionele manier van contractbeëindiging gezien, omdat beide partijen instemmen met de voorwaarden.

Wat je moét weten over ontslag met wederzijds goedvinden

Er zijn voor zowel de werkgever als werknemer een aantal belangrijke zaken die je in overweging moet nemen, voordat je het ontslag in gang zet:

Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak een vaststellingsovereenkomst – ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd – opgesteld. Hierin staan alle afspraken en voorwaarden van het ontslag. Denk aan de redenen en wanneer het ontslag in gaat. Het is essentieel om deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en – indien nodig – juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je alles begrijpt voordat je tekent.

vaststellingsovereenkomst-voorbeeld
Bron: transitievergoeding.nl

 

Afspraken over referenties

Werknemers moeten duidelijke afspraken maken over referenties in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan van invloed zijn op toekomstige sollicitaties, dus zorg ervoor dat deze afspraken naar tevredenheid zijn geregeld. Een referentie is een contactpersoon van het bedrijf waar je nog werkt. Je nieuwe werkgever kan deze persoon bellen om informatie op te vragen.

Recht op WW-uitkering

Na ontslag met wederzijds goedvinden heb je als werknemer vaak recht op een WW-uitkering. Het is belangrijk om de voorwaarden van het UWV goed te lezen, om ervoor te zorgen dat je zeker weet dat je recht hebt op een uitkering na beëindiging van je dienstverband. Als je zelf ontslag neemt, heb je géén recht op een WW-uitkering. Dan kom je in de bijstand.

Ontslag met wederzijds goedvinden biedt de mogelijkheid om op een relatief vreedzame manier uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van je rechten, plichten en de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst voordat je akkoord gaat. Als je twijfelt, raadpleeg dan altijd een arbeidsrechtadvocaat of de vakbond (als je lid bent).

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden

Voor zowel de werknemer als werkgever zijn er een aantal zwaarwegende voordelen voor ontslag met wederzijds goedvinden:

Snellere afhandeling

Ontslag met wederzijds goedvinden kan doorgaans sneller worden afgehandeld dan een bijvoorbeeld een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer tijd en stress besparen.

Minder juridische kosten

Omdat dit type ontslag op basis van overeenstemming is, zijn er meestal minder juridische kosten verbonden aan de procedure. Er is geen noodzaak voor een langdurige juridische strijd, wat geld kan besparen voor beide partijen.

Zelf de voorwaarden bepalen

Bij ontslag met wederzijds goedvinden genieten werkgever en werknemer de vrijheid om de voorwaarden van het ontslag te onderhandelen. Dit leidt tot een meer bevredigende uitkomst voor beide partijen.

Nadelen van ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden is in de meeste gevallen een slim idee; mits goed uitgevoerd. Toch zijn er een aantal nadelen:

Makkelijke uitweg voor werknemer

Als werkgever is het zaak om te realiseren dat ontslag met wederzijds goedvinden een ‘makkelijke’ uitweg is voor de werknemer. Hij/zij kan rustig op zoek naar nieuw werk en geniet een WW-uitkering. Wellicht kun je samen kijken naar een andere functie binnen het bedrijf of verandering van werktijden of werkzaamheden. Of misschien afspreken om het nog een tijdje te proberen.

Onevenwichtige onderhandelingspositie

Werkgevers hebben vaak meer ervaring en kennis met betrekking tot arbeidsrecht, waardoor er een ongelijke onderhandelingspositie kan ontstaan. Werknemers kunnen onder druk worden gezet om akkoord te gaan met voorwaarden die niet in hun voordeel zijn. Dit kan leiden tot onrechtvaardige regelingen in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst kost tijd

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kan lastig zijn en tijd kosten. Het is essentieel dat de overeenkomst juridisch waterdicht is en alle relevante aspecten van het ontslag dekt. Zowel de werknemer als werkgever moeten hier ruim de tijd voor nemen en het in samenspraak invullen en ondertekenen.

Samenvatting

Ontslag met wederzijds goedvinden is een van de meest vredige manieren van ontslag: de werkgever verliest niets en de werknemer heeft iets meer ruimte en rust om een nieuwe baan te vinden. Simpelweg omdat hij/zij recht heeft op een WW-uitkering. Let er goed op dat de vaststellingsovereenkomst klopt en dat je snapt wat er staat, voordat je het tekent. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de vakbond.

Lees ook: werknemer ontslaan? Op grond van deze 10 redenen mag het

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis