De 12 essentiële onderdelen van een arbeidsovereenkomst

Single post featured image

Een arbeidsovereenkomst vormt de basis van de samenwerking tussen een werkgever en een werknemer. Het is een juridisch document dat de rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen van beide partijen vastlegt. Of je nu een werkgever bent die nieuwe werknemers in dienst neemt of een werknemer die een nieuwe baan aanvaardt, het begrijpen van de essentiële onderdelen van een arbeidsovereenkomst is van cruciaal belang. Zo weet je precies tot welke dingen je verplicht bent en tot welke dingen een werkgever je kan verplichten. In dit artikel duiken we in de belangrijkste elementen van een arbeidsovereenkomst.

1. Persoonlijke gegevens

Dit gedeelte bevat de basisinformatie van zowel de werkgever als de werknemer. Hierin staan namen, contactgegevens, adressen en identificatienummers. Ook staat hierin het bedrijf waarmee je een samenwerking aangaat.

2. Functieomschrijving en taken

Dit is een beschrijving van de functie die de werknemer zal vervullen. Het omvat taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de hiërarchische positie van de werknemer binnen het bedrijf. Hierbij staat ook vaak vermeld dat het takenpakket niet allesomvattend is; het is hierdoor ook mogelijk dat je iets moet doen dat niet precies in je taakbeschrijving staat. In de functieomschrijving vind je tevens de plaats waar je werkt.

3. Salaris en voordelen

Hierin staat het salaris van de werknemer vastgelegd, inclusief informatie over de betalingsfrequentie (wekelijks, maandelijks, etc.). Bovendien staan eventuele extra voordelen, zoals bonussen, ziektekostenverzekering, pensioenregeling en vakantiedagen, hier duidelijk vermeld.

Het salaris bestaat meestal uit geld. Het is echter mogelijk dat een werkgever uitbetaald in natura. Hierbij kan je denken aan kost en inwoning of eten. Belangrijk hierbij is dat de waarde bestaat uit dezelfde waarde als het minimumloon. Aandelen van het bedrijf zijn ook een voorbeeld van een salaris. Zolang de beloning maar waarde heeft.

5. Werktijden

Dit gedeelte beschrijft de verwachte werktijden, inclusief start- en eindtijden, pauzes en eventuele flexibiliteit in het schema. Ook overuren, vergoedingen en regels met betrekking tot ploegendiensten staan hier behandeld.

6. Contractduur en beëindiging

Hier geeft een contract aan of het een tijdelijk of vast contract betreft. De voorwaarden voor opzegging door zowel de werkgever als de werknemer moeten hier duidelijk vermeld staan. Eventuele opzegtermijnen of specifieke redenen voor ontslag moeten ook worden vermeld. Overigens is het belangrijk om te weten dat aan beëindiging van een arbeidscontract wettelijke regels zitten.

De meeste arbeidsovereenkomsten bevatten een gedeelte waarin een proeftijd staat beschreven. In een proeftijd is het voor zowel de werknemer als werkgever toegestaan om te stoppen. Hiervoor hoeven ze geen reden op te geven.

7. Vakantie en verlof

Dit deel behandelt de vakantiedagen, verlofdagen (ziekteverlof, ouderschapsverlof, enz.) en de procedures om verlof aan te vragen. Zo lees je hier bijvoorbeeld hoeveel vakantiedagen je krijgt en hoe dat je deze mag opnemen. Sommige bedrijven staan het bijvoorbeeld niet toe om langer dan 3 weken achter elkaar vakantie op te nemen.

8. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

Indien van toepassing, regelt dit gedeelte de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en bepaalt wie eigenaar is van eventueel intellectueel eigendom dat tijdens het dienstverband wordt gecreëerd. Simpel gezegd betekent dit dat alles wat je tijdens werktijd produceert, dat dat eigendom is van het bedrijf. Ontwikkel je bijvoorbeeld een product? Dan mag je dit product niet buiten het bedrijf om verkopen.

De vertrouwelijkheid clausule omvat tevens meestal een gedeelte waarin staat dat na beëindiging van het dienstverband je geen informatie doorspeelt aan concurrenten.

9. Concurrentiebeding

Hierin wordt bepaald of de werknemer na het beëindigen van het dienstverband bepaalde activiteiten mag ondernemen die concurrerend zijn met het bedrijf. Hier lees je ook voor welke tijdsduur dit is. In de meeste gevallen is het zo dat je slechts voor een bepaalde tijd niet in dezelfde branche als je laatste werkgever mag opereren.

10. Geschillenbeslechting

Dit gedeelte kan details bevatten over hoe eventuele geschillen tussen werkgever en werknemer worden opgelost, zoals via bemiddeling of arbitrage.

11. Toepasselijke wetgeving

Dit specificeert welke wetten en regels van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst en welke jurisdictie eventuele geschillen zal behandelen. Wanneer er sprake is van een CAO, staat er ook vermeld dat de regels van de CAO van toepassing zijn op het contract.

Het is belangrijk om op te merken dat arbeidswetgeving en -regels per land en regio verschillen. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen of ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Zowel werkgevers als werknemers moeten een duidelijk begrip hebben van de inhoud en implicaties van de overeenkomst om een soepele werkrelatie te waarborgen.

Uiteraard kan je ook gewoon aan het bedrijf waar je wilt werken, vragen wat een bepaalde passage in het contract betekent.

12. Duidelijkheid over de arbeidsovereenkomst

Als werkgever wil je dat te alle tijden duidelijk is voor je werknemers wat de regels zijn en voor welke voorwaarden ze in dienst zijn. Om zeker te weten dat een werknemer op de hoogte is van zijn/haar voorwaarden zorg je natuurlijk dat de overeenkomst makkelijk te vinden is. Dit doe je via Werktijden. Via de persoonlijke pagina op Werktijden voeg je gemakkelijk documenten toe. Zo zijn medewerkers altijd op de hoogte van een contract, maar ook van andere zaken zoals huisregels. Probeer Werktijden nu 14 dagen vrijblijvend uit.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis