Feedback geven en ontvangen: handige tips & voorbeeldzinnen

Single post featured image

Feedback is een term die vaak wordt gebruikt, maar lang niet altijd wordt begrepen. In dit artikel gaan we het eens nader bekijken en ontdekken waarom het zo belangrijk is, zowel in ons persoonlijke als professionele leven. Daarnaast ontdek je een handige leidraad – de 4 G’s van feedback – die je helpt bij het geven en ontvangen van feedback.

Wat is feedback?

Feedback is simpelweg een reactie op onze handelingen of prestaties. Het speelt de hoofdrol in verschillende situaties: op het werk, relaties of persoonlijke ontwikkeling. Om alles uit feedback te halen, is het nodig om te begrijpen dat feedback kan variëren – het kan constructief, positief of negatief zijn. Zie het als een spiegel die ons reflectie biedt én een kans om te groeien.

Het belang van feedback op het werk én privé

Feedback is belangrijk voor onze groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het is de kracht die onze ontwikkeling stuurt. In persoonlijke relaties verdiept feedback onze communicatie en versterkt het onze banden. In onze loopbaan is het de sleutel tot professionele ontwikkeling, waarbij feedback helpt om onze sterke punten te benutten en zwakke punten aan te pakken.

Positieve en negatieve feedback ombuigen naar constructieve feedback

Constructieve feedback is van onschatbare waarde. Het helpt niet alleen om prestaties te verbeteren, maar ook om een positieve impact te hebben op de ontvanger. Voorbeelden van constructieve feedback laten zien hoe kleine waarderingen grootschalige groei stimuleren. Zelfs negatieve feedback kan waardevol zijn als het op een opbouwende wijze wordt geformuleerd.

Voorbeeld 1: prestaties op de werkvloer
In plaats van te zeggen: “Je prestaties zijn niet goed,” zou een constructieve feedback luiden: “Ik heb gemerkt dat je moeite hebt met het halen van deadlines. Laten we samenwerken om te begrijpen welke obstakels je tegenkomt en strategieën bedenken om je te helpen efficiënter te werken.”

Hier wordt de specifieke prestatie besproken (niet het algemene ‘niet goed’), en er wordt een uitnodiging gedaan tot samenwerking om de prestaties te verbeteren.

Voorbeeld 2: in het onderwijs
Je zou denken dat deze vorm van positieve feedback goed is. Maar in plaats van simpelweg te zeggen: “Je hebt goed werk geleverd,” zou constructieve feedback specifieker zijn: “Je presentatie van vandaag was zeer overtuigend. Ik waardeerde vooral hoe je lastige theorie simpel uitlegde, wat de hele klas begreep. Ga zo door met deze heldere communicatie.”

Hier wordt de specifieke actie geprezen (de duidelijke communicatiestijl) en wordt de nadruk gelegd op het voortzetten van dit positieve gedrag.

Voorbeeld 3: Teamwork
In plaats van simpelweg te zeggen: “Je hebt de laatste paar teamvergaderingen verstoord met je onderbrekingen,” zou constructieve feedback zijn: “Ik waardeer je betrokkenheid tijdens de vergaderingen. Als we echter allemaal de kans krijgen om onze gedachten af te maken voordat we reageren, zouden we nog productiever kunnen zijn.”

Hier wordt het negatieve gedrag aangepakt met behoud van waardering voor betrokkenheid, en er wordt een suggestie gedaan voor verbetering.

Feedback regels en richtlijnen: de 4 g’s van feedback

De 4 G’s van feedback zijn: gebeurtenis, gedrag, gevolg, en gewenst resultaat. Je kunt dit gebruiker om op de juiste manier constructieve feedback te geven.

Gebeurtenis
Hier gaat het om het benoemen van de specifieke gebeurtenis of situatie die aanleiding geeft tot de feedback. Wees objectief en specifiek. In plaats van vage termen te gebruiken, benoem de exacte gebeurtenis.

Gedrag
Hier draait het om het observeren en benoemen van het specifieke gedrag dat tijdens de gebeurtenis plaatsvond. Wees écht specifiek. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen “je was onbeleefd,” kan specifieker zijn zoals “je onderbrak herhaaldelijk collega’s tijdens de presentatie.”

Gevolg
Wat waren de effecten van dit gedrag op de situatie of de mensen eromheen? Hierbij gaat het om het begrijpen van de bredere gevolgen van het gedrag, zowel direct als indirect. Bijvoorbeeld, “door herhaaldelijke onderbrekingen tijdens de presentatie, werd de flow verstoord en leken sommige teamleden afgeleid.”

Gewenst resultaat
Wat zou de ideale uitkomst zijn na de feedback? Het draait om het positief formuleren van wat er veranderd of verbeterd moet worden. In plaats van te zeggen “stop met onderbreken,” kan het specifieker zijn zoals “geef anderen de kans om hun gedachten af te maken voordat je reageert.”

Het ontvangen van feedback doe je zo

Het ontvangen van feedback is net zo belangrijk als het geven ervan. Openstaan voor positieve en negatieve opmerkingen – en even nadenken over wat gezegd wordt – zijn belangrijk voor persoonlijke groei. Bij positieve feedback is het simpelweg bedanken en waarderen. Bij negatieve feedback is het belangrijk om niet meteen in de verdediging te schieten. Luister, vraag om verduidelijking indien nodig, en bedank voor de eerlijke input.

Zelfreflectie is de laatste stap. Denk na over hoe de feedback past bij je doelen en waarden. Het gaat er niet om dat het ingewikkeld is, maar eerder om bewust nadenken over hoe de feedback je kan helpen groeien. Actief luisteren, open en constructief reageren op feedback, en een beetje zelfreflectie helpen je een prima basis te leggen voor persoonlijke ontwikkeling. Het ontvangen van feedback is geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurende kans om te leren en te groeien.

feedback-ontvangen

Moraal van het verhaal

Het artikel in één zin samengevat: feedback is de motor van groei. Of het nu gaat om het verstrekken van waarderingen of het wijzen op verbeterpunten: feedback vormt de bouwstenen van vooruitgang in de zakelijke en persoonlijke leven. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een cultuur van constructieve feedback te creëren.

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis