Dit zijn de nieuwe regels omtrent duurzaamheidclaims

Single post featured image

De Europese Unie scherpt de regels omtrent duurzaamheidsclaims vanaf medio 2026 aan. Regelmatig gebruiken bedrijven duurzaamheidsclaims zoals ‘groen’ of ‘milieubewust’ zonder deze te onderbouwen. Er is vaak geen enkel bewijs dat een dergelijk bedrijf daadwerkelijk ‘milieubewust’ werkt, terwijl consumenten hier wel de indruk van krijgen. De nieuwe richtlijnen vanuit de EU zorgen voor meer transparantie waardoor consumenten straks beter weten waar ze aan toe zijn.

Greenwashing

De praktijken waar bedrijven onterecht een duurzaamheidsclaims doen heet greenwashing. De bedoeling hiervan is om producten beter voor te doen dan ze zijn. Door de nieuwe EU-richtlijn zijn algemene beweringen die consumenten verwarren straks verboden. Denk hierbij aan termen als ‘milieubewust’, ‘natuurvriendelijk’, ‘klimaatneutraal’, ‘ecologisch’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘groen’. Dit zijn niet onderbouwde claims en wekken slechts de indruk van een milieuvriendelijk product.

Randvoorwaarden

Vanaf de invoering van de nieuwe richtlijnen dienen bedrijven een claim te onderbouwen met een keurmerk. Dit keurmerk dient te voldoen aan de Europese of nationale standaarden. Een voorbeeld hiervan is hetEU-Ecolabel’.

Aan deze keurmerken zitten ook bepaalde eisen; een bedrijf mag niet zomaar ieder keurmerk aandragen om duurzaamheidsclaims te ondersteunen. Bedrijven mogen geen duurzaamheidskeurmerk aangeven wanneer dit keurmerk niet is gecertificeerd door een onafhankelijke partij of overheidsinstantie. Het EU-Ecolabel is een voorbeeld van een keurmerk dat wél gecertificeerd is door een dergelijke partij.

CO2 – compensatie

Er komen ook strengere eisen aan beweringen over CO2-compensatie. Iedereen is bekend met bedrijven die stellen dat producten ‘klimaatneutraal’ of ‘een positief effect’ hebben. Hiermee wekken bedrijven de indruk dat productie geen klimaatimpact heeft, terwijl dit zelden het geval is. Middels de nieuwe richtlijnen is dit straks verboden.

Het blijft toegestaan om te spreken over klimaatprojecten, waaronder de CO2-compensatie. Dit zijn immers goede projecten die beter zijn voor de aarde/natuur. Bedrijven moeten hier echter transparant en eerlijk over zijn. Wanneer ze hierover adverteren moeten ze inzichtelijk maken welk aandeel van de bedrijfsemissies gecompenseerd wordt.

Verbeterde informatie over reparatiemogelijkheden, garantie en updates

Als laatste verplicht de richtlijn verkopers van producten om consumenten te informeren over de reparatiemogelijkheden van een product. Tevens dienen ze (bij elektronische apparaten) een minimumperiode te communiceren waarin de producent updates doorvoert. Wat betreft garantie moeten verkopers voortaan eenduidig communiceren over wettelijke en commerciële garantie. Met deze richtlijnen krijgen consumenten een eerlijk en duidelijk beeld over hoelang een product minimaal mee gaat. In het verleden was het te vaak het geval dat een product onverwacht niet meer ge-update werd. De nieuwe richtlijnen behoeden consumenten voor deze onverwachte verrassingen.

Wat betekent dit voor jou?

Doet jouw organisatie duurzaamheidsclaims? Houd dan vanaf medio 2026 rekening met de volgende zaken:

– Vanaf 2026 moeten duurzaamheidsclaims onderbouwd zijn met een keurmerk
– CO2-compensatie mag niet de indruk wekken dat je geen CO2-uitstoot
– Communiceer transparant en duidelijk over reparatiemogelijkheden, garantie en updates

Leidraad duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aantal praktische vuistregels en voorbeelden gemaakt om bedrijven te helpen bij het formuleren van duurzaamheidsclaims. Deze leidraad vanuit het ACM werkt twee kanten op; enerzijds zijn consumenten beter af door betere informatie. Anderzijds helpt de leidraad ook bedrijven. Consumenten zien duurzaamheidsclaims namelijk als onbetrouwbaar, wat minder zou moeten worden door de leidraad aan te houden. De vuistregels omtrent duurzaamheidsclaims zijn als volgt:

1. Maak de duurzaamheidsvoordelen van een product duidelijk kenbaar
2. Onderbouw claims met feiten
3. Wees eerlijk in vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven
4. Ben eerlijk over de inspanningen omtrent duurzaamheid vanuit jouw organisatie
5. Zorg voor duidelijke visuele claims die behulpzaam bij het beslissingsproces van de consument

Conclusie

Vanaf medio 2026 veranderen de regels omtrent duurzaamheidsclaims. Ongegronde claims zijn vanaf dan verboden en de richtlijnen vanuit de EU maken handhaving hierop mogelijk. Door claims te onderbouwen met een keurmerk weten consumenten waar ze aan toe zijn. De leidraad vanuit het ACM geeft handvatten voor het vormgeven van duurzaamheidsclaims. Zo adverteer jij je producten op de perfecte manier!

Link EU ecolabel – https://www.eu-ecolabel.nl/

Start nu

Probeer nu 14 dagen gratis

Direct opzegbaar. Stopt automatisch.

Probeer Gratis